1. ფორუმი

  1. ფორუმი

   ScriptS.ge-სთან დაკავშირებული  საკითხები

   584
   posts
  2. 1.761
   posts
  3. ტუტორიალი/Tutorial

   ზოგადად სხვადასხვა ვიდეო გაკვეთილები თუ სტატიები

   331
   posts
  4. მათემატიკა

   მათემატიკა არის მეცნიერება, რომელიც ეფუძნება აბსტრაგირებას, დედუქციურ მსჯელობას და სიმბოლურ ლოგიკას.

   430
   posts
  5. Books / წიგნები

   ScriptS.ge ელექტრონული ბიბლიოთეკა,გაქვთ შესაძლებლობა  წიგნის მოძიების ან დამატების 

   97
   posts
  6. კრიპტოგრაფია

   კრიპტოგრაფია განიხილება, როგორც მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერებების განაყოფი

   9
   posts
  7. კიბერ უსაფრთხოება

   კიბერ უსაფრთხოებას, დაცვის მექანიზმებს, tools-ებს,შეტევის მეთოდებს

   568
   posts
  8. ელექტროინჟინერია

   ელექტროინჟინერია, მიკროკონტროლერები და ლოგიკური კონტროლერები

   90
   posts
 2. Visual Studio

  1. Visual Studio

   Visual Studio-ს ფუქნციები, სტატიები, გაკვეთილები, ინსტალირება,წიგნები

   89
   posts
  2. C#

   C Sharp, C# არის ობიექტურად ორიენტირებული, ბრძანებითი, ფუნქციური პროგრამირების ენა დამზადებული Microsoft .NET პლათფორმისთვის .

   @samuraisxmali

   1.278
   posts
  3. 519
   posts
  4. 13
   posts
  5. WPF/XAML

   განყოფილების მზადების ყოფნაშია

   2
   posts
  6. WCF

   Windows Communication Foundation

   3
   posts
  7. 118
   posts
 3. Web სამყარო

  1. 225
   posts
  2. PHP & MySQL

   PHPრის სერვერული სკრიფტინგის ენა, და მძლავრი ინსტრუმენტი შეიქმნას დინამიკური საიტი

   527
   posts
  3. 176
   posts
  4. სხვადასხვა

   დახმარება, სკიპტები და ა.შ

   320
   posts
  5. 230
   posts
  6. 1.363
   posts
  7. V.I.P Club

   VIP კლუბი ,ჩვეულებრი წევრებისთვის პაროლით არის დაცული

   • No posts to show
 4. სხვადასხვა პროგრამული ენები

  1. JAVA

   Java არის ზოგადი დანიშნულების, კონკურენტული, ობიექტურად ორიენტირებული პროგრამირების ენა.

   83
   posts
  2. Perl

   პერლი (Perl​), დაპროგრამების სტრუქტურული და დინამიური ენა

   7
   posts
  3. Python

   პითონი წარმოადგენს მაღალი დონის პროგრამირების დინამიურ ენას შესაძლებლობათა ფართო სპექტრით

   71
   posts
  4. Ruby

   რუბი — მაღალი დონის დინამიკურ, ობიექტზე ორიენტირებულ ენას

   3
   posts
  5. ბაზები

   MySQL, MS SQL, ORacle

   106
   posts
  6. Other

   Delphi / Pascal , Ruby

   24
   posts
 5. IT (Information technology)

  1. Unix/Linux

   Linux არის თავისუფალად გავრცელებადი GPL ლიცენზიაზე დამყარებული საოპერაციო სისტემა

    

   248
   posts
  2. MS Windows

   Microsoft-ის მიერ შექმნილი ყველანაირი პროგრამაზე საუბარი, Windows, server, office

   725
   posts
  3. Apple /MAC

   ტელეფონები, ოპერაციული სისტემა და ა.შ

   126
   posts
  4. Android

   os,ტელეფონები, ტაბლეტები

   249
   posts
  5. Network

   ვსაუბრობთ ინტერნეტ პროტოკოლებზე, სვიჩებზე, როუტერებზე და ა.შ

    

   318
   posts
  6. AIO Hardware

   დედადაფები,ოპერატიული მეხსიერება, მყარი მეხსიერება გაგრილების სისტემა

   473
   posts
  7. კომპიუტერის არქიტექტურა

   ვიდეო კარტები ვიდეო ადაპტერები, ვიდეო ბარათები

   5
   posts
 6. ყიდვა-გაყიდვა/შეკვეთები

  1. 253
   posts
  2. შეკვეთები

   შეკვეთები, პროგრამების და საიტების წერის, ასევ სხვადასხვა საკითხებში

   42
   posts
 • პოსტები

  • ელექტროინჟინერიაში უკარი თემას თავი
  • კარგი რამა, ინტერესი გამიჩნდა კარგი რამემების დაპროექტება შეიძლება..
  • ვიპოვე სწორ თემაში გადაუტანიათ..ბოდიში გავერკვევი
  • და მეორეზე განსხვავებული პრობლემა მაქვს..როცა დენში შეერთებულს ვრთავ საშინლად ჭედავს ყველაფერს და გამოერთებულზე კარგად მუშაობს რაღაც პერიოდში ცვლის როლებს და პირიქით აკეთებს გამოერთებულზე ჭედავს და შეერთებულზე არა..ვერსად მივაკვლიე ამ პრობლემის მიზზეზს
  • error 8:kerner must be loaded before booting ერთხელ ეს დაწერა დანარჩენი ხან windows ინსტალაციის ადგილს ვერ  პოულობსო ან მსგავს რაღაცეებს.. იგივე ვინჩესტერი სხვა ნოთზე შევაერთე და იქაც ანალოგიური გააკეთა და დამატებითათ რო ვაერთებ ჩვეულებრივად ხედავს და იწერება შიგნით ყველაფერი
  • მომხმარებელთა ინტერფეისების აგება WPF- და Silverlight-დანართებისთვის (აპლიკაციებისთვის) ხორციელდება XAML (Extensible Application Markup Language - აპლიკაციების გაფართოებადი ფორმატირების ენა) ენის გამოყენებით. XAML-დოკუმენტი შეიცავს ფორმატს, რომელიც აღწერს დანართის ფანჯრის (ან გვერდის) გარეგან სახეს და ქცევას, ხოლო მასთან კავშირში მყოფი C# კოდის ფაილები კი - დანართის ლოგიკას. XAML-ენა უზრუნველყოფს დანართის დიზაინის პროცესის (გრაფიკული ნაწილი) გამოყოფას ბიზნეს-ლოგიკის (პროგრამული კოდი) დამუშავების პროცესისგან, დიზაინერებსა და დეველოპერებს შორის
   WPF-ის XAML არის XML-ენის ქვესიმრავლე, გაფართოებული დამატებითი ფუნქციებით. იგი უზრუნველყოფს WPF-შიგთავსის აღწერას ისეთი ელემენტებით, როგორიცაა ვექტორული გრაფიკა, მართვის ელემენტები და დოკუმენტები.
   XAML-ის საფუძველია XML და მისი სინტაკსი განისაზღვრება შემდეგი წესებით:
   • XAML-დოკუმენტის ყოველი ელემენტი აისახება .NET კლასის რომელიღაც ეგზემპლარში. ასეთი ელემენტის სახელი ზუსტად შეესაბამება კლასის სახელს. მაგალითად, <Button> ელემენტი ემსახურება WPF-ინსტრუქციას Button-კლასის ობიექტის აგების მიზნით;
   • XAML-ის ელემენტები შეიძლება ერთმანეთში ჩალაგდეს. ელემენტების ჩალაგების ფორმატი ასახავს ინტერფეისის ელემენტების ჩალაგებას;
   • კლასის თვისებები განისაზღვრება ატრიბუტებით ან ჩალაგებული დესკრიპტორების დახმარებით, სპეცსინტაკსით.   XAML-ენა ხასიათდება თვითაღწერადობით. XAML-დოკუმენტში ყოველი ელემენტი არის ტიპის სახელი (მაგალითად, Button, Window ან Page) მოცემული სახელსივრცის ჩარჩოებში.
   ელემენტთა ატრიბუტები გამოიყენება შესაბამისი ობიექტების თვისებების (მაგალითად, Name, Height, Width და ა.შ.) და მოვლენების (Click, Load და ა.შ) მოსაცემად.
   WPF-დანართის MyFirstWpfProject შექმნის დროს VisualStudio აგენერირებს შემდეგ XAML-დოკუმენტს.
   <Window x:Class="MyFirstWpfProject.MainWindow"
   xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/ 2006/xaml/presentation"
   xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
   Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
   <Grid>
   . . .
   </Grid>
   </Window>
   WPF-დანართის XAML-დოკუმენტი MyFirstWpfProject იწყება დესკრიპტორით < Window...>.
   XAML-დოკუმენტის ყველა დესკრიპტორი იწყება „<“ - სიმბოლოთი და მთავრდება „>“ - სიმბოლოთი. ნებისმიერი XAML-დოკუმენტი შედგება XAML-ელემენტებისგან. ყოველი XAML-დოკუმენტი (XAML-ელემენტი) იწყება გახსნის დესკრიპტორით (მაგალითად, < Window > ), რომელსაც მოჰყვება დოკუმენტის შიგთავსი (მაგალითად, ტექსტური სტრიქონი ან სხვა XAML-ელემენტები). გახსნის დესკრიპტორში შეიძლება იყოს მოთავსებული ატრიბუტების აღწერა (მაგალითად, Class, xmlns, Title, Height, Width და სხვ.). XAML-დოკუმენტი (XAML-ელემენტი) უნდა დასრულდეს დახურვის დესკრიპტორით (მაგალითად, „/>“ ან „</Window>“).
   XAML-დოკუმენტის ტექსტი უნდა შეიცავდეს ერთ ფესვურ ელემენტს - ჩალაგების უმაღლესი დონის ელემენტი. WPF-დანართის MyFirstWpfProject XAML-დოკუმენტში ასეთი ელემენტია <Window>. ფესვურ ელემენტში შეიძლება დაემატოს XAML-ის სხვა ელემენტებიც. მაგალითში ასეთი ელემენტია <Grid>.
   WPF-დანართის XAML-დოკუმენტის კომპილაციის პროცესში სინტაკსურ ანალიზატორს გადაჰყავს XAML ფაილები აპლიკაციის ორობითი ფორმატირების ფაილებში BAML (Binary Application Markup Language), რომლებიც შემდეგ ჩაშენდება პროექტის ნაკრებში რესურსების სახით. WPF-დანართის კლასების ასაგებად სინტაკსური ანალიზატორი გამოიყენებს სახელსივრცეს, რომელიც განსაზღვრულია XAML-დოკუმენტის ფესვურ დესკრიპტორში.
   XAML-დოკუმენტში სახელსივრცე მოიცემა xmlns ატრიბუტის საშუალებით. ზემოაღწერილ დოკუმენტში გამოცხადებულია ორი საბაზო სახელსივრცე:
   • xmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation - ესაა WPF-ის საბაზო სახელსივრცე, რომელიც მოიცავს WPF-ის ყველა კლასს, მართვის ელემენტების ჩათვლით. ისინი გამოიყენება მომხმარებლის ინტერფეისის ასაგებად. ვინაიდან სახელსივრცე ცხადდება პრეფიქსის გარეშე, იგი ვრცელდება მთელი XAML-დოკუმენტისთვის;
   • xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" - ესაა XAML-ის სახელსივრცე. იგი შეიცავს XAML უტილიტების სხვადასხვა თვისებებს, რომლებიც გავლენას ახდენს იმაზე, თუ XAML-დოკუმენტი როგორ ინტერპრეტირდება. მოცემული სახელსივრცე აისახება x პრეფიქსზე. ეს პრეფიქსი შეიძლება მოთავსდეს ელემენტის სახელის წინ (მაგ., x:ელემენტის_სახელი). WPF-დანართებში საბაზო სახელსივრცეთა გარდა იყენებენ ასევე სპეციალურს, რომლებიც არააუცილებელია:
   • http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006 - XAML-ის სახელსივრცეა, დაკავშირებული ფორმატირების თავსებადობის პრობლემასთან სამუშაო გარემოსთან. ეს სახელსივრცე გამოიყენება XAML-ის სინტაკსური ანალიზატორის ინფორმირებისათვის იმის შესახებ, თუ რომელი ინფორმაციაა დასამუშავებელი და რომელი საიგნორირო;
   • http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008 - XAML-ის სახელსივრცეა, რომელსაც აქვს მხარდაჭერა Expression Blend და Visual Studio პროგრამებიდან. გამოიყენება გვერდის გრაფიკული პანელის ზომების დასაყენებლად. Window ობიექტის ატრიბუტებში შეიძლება დაემატოს შემდეგი XAML-აღწერები:
   xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
   xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
   mc:Ignorable="d" d:DesignHeight="300" d:DesignWidth="600"
   მოცემული XAML-აღწერა აცხადებს არასავალდებულო სახელსივრცეებს პრეფიქსებით mc და d. თვისებები DesignHeight და DesignWidth იმყოფება სახელსივრცეში, რომელსაც აქვს პრეფიქსი d. ეს თვისებები განსაზღვრავს, რომ დანართის პროექტის დამუშავებისას Visual Studio დიზაინერში ფანჯარას უნდა ჰქონდეს ზომები 300x600. თვისება Ignorable მდებარეობს სახელსივრცეში, რომელიც აღნიშნულია პრეფიქსით mc და ის სინტაკსურ ანალიზატორს აინფორმირებს, რომ მან იგნორირება გაუკეთოს XAML-დოკუმენტის ნაწილს, რომელიც აღნიშნულია d პრეფიქსით.
   WPF-დანართის XAML-დოკუმენტში ხშირად საჭიროა განხორციელდეს წვდომა პროექტის სხვა რომელიმე სახელსივრცესთან. ამ დროს აუცილებელია ახალი პრეფიქსის განსაზღვრა და მიეცეს სახელსივრცე. თუ პროექტში არის სახელსივრცე MyFirstWpfProject.Commands, მაშინ მის მიერთებას WPF -დანართის XAML-დოკუმენტთან ექნება შემდეგი სახე (command - გამოიყენება პრეფიქსის სახით).
   xmlns:command="clr-namespace: MyFirstWpfProject.Commands"
   პრეფიქსი (command) გამოიყენება მიმართვისთვის სახელსივრცეზე XAML-დოკუმენტში. clr-namespace ლექსემს ენიჭება სახელსივრცის დასახელება .NET ნაკრებში.
   XAML-დოკუმენტში კლასის აღსაწერად გამოიყენება ატრიბუტი Class. XAML-დოკუმენტის სტრიქონი
   <Window x:Class="MyFirstWpfProject.MainWindow" ...>   ითვალისწინებს MyFirstWpfProject.MainWindow კლასის შექმნას Window კლასის ბაზაზე. Class ატრიბუტის x პრეფიქსი განსაზღვრავს იმას, რომ ეს ატრიბუტი თავსდება XAML-ის სახელსივრცეში.
   MainWindow კლასი გენერირდება ავტომატურად კომპილაციის დროს. კლასის ნაწილისთვის ავტომატურად გენერირდება კოდი (ნაწილობრივი (partial) კლასი):
   namespace MyFirstWpfProject
   {
   // <summary>
   // ურთიერთქმედების ლოგიკა MainWindow.xaml - ისთვის
   // </summary>
   public partial class MainWindow : Window
   {
   public MainWindow()
   {
   InitializeComponent();
   }
   }
   }
   როდესაც სრულდება დანართის კომპილაცია, XAML-ფაილი, რომელიც განსაზღვრავს მომხმარებლის ინტერფეისს (MainWindow.xaml), ტრანსლირდება CLR ტიპის გამოცხადებაში, რომელიც ერთიანდება დანართის ლოგიკასთან გამოყოფილი კოდის კლასის ფაილიდან (MainWindow.xaml.cs).
   InitializeComponent() მეთოდი გენერირდება დანართის კომპილაციის დროს და საწყის კოდში არ თავსდება.
   XAML-დოკუმენტში აღწერილი მართვის ელემენტების პროგრამულად სამართავად, აუცილებელია მართვის ელემენტს მიეცეს XAML ატრიბუტი Name. მაგალითად, Grid ელემენტისთვის ჩაიწერება ასე:
   <Grid Name="grid">
   </Grid> მარტივი თვისებები XAML-დოკუმენტში მოიცემა შემდეგი სინტაკსის შესაბამისად:
   თვისების_სახელი = "მნიშვნელობა"
   მაგალითად, Name = "grid1"
   თვისების მისაცემად, რომელიც არის სრულფასოვანი ობიექტი, გამოიყენება რთული თვისებები „თვისება-ელემენტი“ სინტაკსის შესაბამისად:
   მშობელი.თვისების_სახელი
   მაგალითად, StackPanel კონტეინერისთვის აუცილებელია მიეცეს გრადიენტული ფუნჯი პანელის შესავსებად, რაც განისაზღვრება Background ატრიბუტით. იგი რეალიზდება დესკრიპტორებით:
   <StackPanel.Background> . . . </StackPanel.Background>.
   თვისების მნიშვნელობის მისაცემად გამოყოფილი კლასიდან გამოიყენება ფორმატირების გაფართოება, რომელიც უზრუნველ-ყოფს XAML გრამატიკის გაფართოებას ახალი ფუნქციონალობით. ფორმატირების გაფართოება შეიძლება გამოყენებულ იქნას ჩალაგებულ დესკრიპტორებში ან XAML-ატრიბუტებში. როცა იყენებენ ატრიბუტებს, მაშინ აუცილებელია ფიგურული ფრჩხილების {...} გამოყენება.
   ფორმატირების გაფართოებები იყენებს შემდეგ სინტაკსს:
   {ფორმატირების_გაფართოების_კლასი არგუმენტი}
   ფორმატირების გაფართოებები რეალიზდება კლასებით, რომლებიც შვილობილია System.Windows.Markup.MarkupExtention კლასის. MarkupExtention საბაზო კლასს აქვს ProvideValue() მეთოდი, რომელიც იძლევა ატრიბუტისთვის საჭირო მნიშვნელობას. მაგალითად, იმისათვის, რომ Button-ობიექტის Foreground ატრიბუტს მიეცეს სტატიკური თვისება, რომელიც სხვა კლასშია განსაზღვრული, აუცილებელია შემდეგი XAML-აღწერის შექმნა:
   <Button Foreground="{x:Static SystemColors.ActiveCaptionBrush}" />   კომპილაციის დროს სინტაკსური ანალიზატორი შექმნის Static Extention კლასის ეგზემპლიარს, შემდეგ გამოიძახებს ProvideValue() მეთოდს, რომელიც ამოიღებს საჭირო მნიშვნელობას და დააყენებს მას Foreground თვისებისთვის.
   ფორმატირების გაფართოებები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ჩალაგებული თვისებები.
   მიერთებული თვისებები აღწერს თვისებებს, რომელთა გამოყენება შეიძლება რამდენიმე მართვის ელემენტთან, ოღონდ რომლებიც განსაზღვრულია სხვა კლასში. WPF-დანართებში მიერთებული თვისებები ხშირად გამოიყენება ინტერფეისის ელემენტების დაკომპლექტების სამართავად. მიერთებული თვისებების სინტაკსი შემდეგია:
   განმსაზღვრელი_ტიპი.თვისების_სახელი
   მაგალითად, თუ საჭიროა ღილაკის მოთავსება ბადის 0-ოვან სტრიქონში, მაშინ აუცილებელია შემდეგი XAML აღწერის შექმნა:
   <Button ... Grid.Row="0" >
   ....
   </Button>
   აქ მიერთებული თვისებაა Grid.Row, ანუ Grid-ელემენტის Row-თვისება, რომელიც არაა Button ობიექტის თვისება. თვისება Row მიუერთდება Button ობიექტის თვისებებს, ვინაიდან ეს ობიექტი განთავსებულია Grid კონტეინერში.
   ობიექტის ატრიბუტები შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოვლენათა დამმუშავებლების მისაერთებლად, შემდეგი სინტაკსის გამოყენებით:
   მოვლენის_სახელი = "მოვლენის_დამმუშავებლის_მეთოდის_სახელი"
   მაგ., ღილაკის Click მოვლენისთვის (მისი დაჭერისას), შეიძლება დაყენდეს მოვლენის დამმუშავებელი Exit_Click.   <Button Name="Exit" Content="გამოსვლა" Click="Exit_Click" />
   XAML-აღწერაში Exit_Click დამმუშავებლის განსაზღვრისას, აუცილებელია კლასის კოდში გვქონდეს მეთოდი კორექტული სიგნატურით. ქვემოთ მოყვანილია კოდი, რომელიც გენერირდება ავტომატურად მოვლენის დამმუშავებლის აღწერის შექმნისას XAML-დოკუმენტში.
   private void Exit_Click(object sender,RoutedEventArgs e)
   {
   . . .
   }    
  • პროგრამული აპლიკაციის მომხმარებლის ინტერფეისის დაპროექტების დროს აუცილებელია ფანჯარაში (ფორმაზე) ან გვერდზე საჭირო მართვის ელემენტების ფორმირება და შესაბამისი თვისებების განსაზღვრა, ანუ შინაარსის ორგანიზების ჩატარება. ამ პროცესს უწოდებენ დაკომპლექტებას (შედგენას).
   WPF-ში დაკომპლექტება ხორციელდება სხვადასხვა კონტეინერით. ყოველ მათგანს თავისი საკუთარი დაკომპლექტების ლოგიკა აქვს. ზოგი ალაგებს ელემენტებს მიმდევრობით სტრიქონში, ზოგი ალაგებს მათ უხილავი უჯრების ბადეში და ა.შ.
   ფანჯარას და გვერდს WPF-ში შეუძლია შეიცავდეს მხოლოდ ერთ ელემენტს - კონტეინერს. კონტეინერში შეიძლება განთავსდეს მომხმარებლის ინტერფეისის განსხვავებული ელემენტები და სხვა კონტეინერები. WPF-ში განლაგება განისაზღვრება გამოყენებული კონტეინერის ტიპით. ეს კონტეინერებია; პანელები, წარმოებული System.Windows.Controls.Panel აბსტრაქტული კლასიდან.
   აპლიკაციებში გამოიყენება შემდეგი კლასები: Grid და UniformGrid – განალაგებს ელემენტებს უხილავი ცხრილის სტრიქონებსა და სვეტებში, შესაბამისად;
   • StackPanel – განალაგებს ელემენტებს ჰორიზონტალურ ან ვერტიკალურ სვეტში.
   • WrapPanel – განალაგებს ელემენტებს ხელმისაწვდომ სივრცეში, ერთ სტრიქონად ან სვეტად;
   • DockPanel – განალაგებს ელემენტებს ერთ-ერთი სასაზღვრო გვერდის შეფარდებით;
   • Frame – ანალოგიურია StackPanel-ის, მაგრამ უფრო მოსახერხებელია გვერდების გადასასვლელბის ორგანიზებისთვის.
   Grid არის WPF-ის ყველაზე მძლავრი კონტეინერი. ის, რასაც სხვა კონტეინერები ასრულებს ცალკ-ცალკე, შეიძლება Grid-ში შერულდეს. იგი იდეალური ინსტრუმენტია ფანჯრის (გვერდის) დასაყოფად შედარებით მცირე ზომის არეებად, რომელთა მართვა განხორციელდება სხვა პანელებით. Grid ანაწილებს ელემენტებს უხილავი ბადის სტრიქონებსა და სვეტებში. ბადის ერთ უჯრაში მიზანშეწონილია ერთი ელემენტის მოთავსება, რომელიც, საჭიროების შემთხვევაში, თვითონ შეიძლება იყოს სხვა კონტეინერი, რომელშიც განლაგდება საკუთარი მართვის ელემენტთა ჯგუფი.
   StackPanel - ერთ-ერთი უმარტივესი კონტეინერია. იგი ალაგებს თავის შვილობილ ელემენტებს ერთ სტრიქონში ან სვეტში.
   UniformGrid კონტეინერი, Grid-ისგან განსხვავებით, მოითხოვს მხოლოდ სტრიქონების და სვეტების რაოდენობის მითითებას, და აფორმირებს ერთი ზომის უჯრებს, რომელთაც დაკავებული აქვს ფანჯრის (გვერდის) ან ჩადგმული კონტეინერის ელემენტის მთელი ხელმისაწვდომი არე.
   WrapPanel აწესრიგებს ელემენტების განლაგებას პანელზე Orientation თვისების შესაბამისად, ჰორიზონტალურად (Horizontal) ან ვერტიკალურად (Vertical). სტრიქონის ან სვეტის შევსების შემდეგ მომდევნო ელემენტი გადადის ახალ სტრიქონზე ან სვეტზე.   DockPanel უახლოვებს მართვის ელემენტებს მის რომელიმე მხარეს, Dock თვისების შესაბამისად, რომელიც იქნება Left, Right, Top ან Bottom. ელემენტის სიმაღლე განისაზღვრება MaxHeight პარამეტრით.
   Frame მართვის ელემენტია შიგთავსისთვის, რომელიც იძლევა შესაძლებლობას შიგთავსზე ან მის ასახვაზე გადასასვლელად. Frame შეიძლება მოთავსდეს სხვა შიგთავსის შიგნით, როგორც სხვა ელემენტები. შიგთავსი შეიძლება იყოს .NET Framework-ის და HTML-ფაილების ნებისმიერი ტიპი. ჩვეულებისამებრ, Frame გამოიყენება შიგთავსის ჩასაწყობად, რომელიც განსაზღვრავს გადასასვლელებს გვერდებზე.
   დაკომპლექტების თვისებები განისაზღვრება კონტეინერით, მაგრამ შვილობილი ელემენტებიც ახდენს მასზე გალენას. დაკომპლექტების პანელები მუშაობს შვილობილ ელემენტებთან შეთანხმებით, შემდეგი თვისებების საუძველზე:
   • HorizontalAlignment და VerticalAlignment - განსაზღვრავს, თუ როგორ პოზიციონირებს შვილობილი ელემენტი კომპლექტის შიგნით, როცა არსებობს დამატებითი ჰორიზონტალური/ვერტი-კალური სივრცე;
   • Margin - ამატებს ცარიელ სივრცეს ელემენტის ირგვლივ;
   • MinWidth / MaxWidth აყენებს ელემენტის მაქსიმალურ ზომებს;
   • Width და Height – ცხადად აყენებს ელემენტის ზომებს.
   WPF-ში არსებობს კონტეინერები, რომლებსაც აქვს მართვის ელემენტები მოცემული კოორდინატების შესაბამისად, რომლებიც ზომებითაა მოცემული. ეს კონტეინერებია Canvas და InkCanvas. ისინი ძირითადად გამოიყენება გრაფიკული პრიმიტივების და ფიგურების ვიზუალიზაციისთვის.
    
  • users.php მსგავსი რამ არაქვს ჩაშენებული, როგორ გამოვიტანო კოდით?? 
  • თუ სხვა კომპიუტერზე უპრობლემოდ მუშაობს და არანაერ ბედ სექტორს არ აგდებს კლასტერები. მაშინ ეს მითხარი ვინდოუსის ინსტალაციის დროს სად გიჭედავს და ვერ აგრძელებ..