კომპიუტერული ტერმინების განმარტებები(საჭიროა)

კომპიუტერული

Bit, Byte, KB, MB, GB, TB – ინფორმაციის საზომი ერთეულები. 1 byte = 8 bit, 1 kb = 1024 byte, 1 MB = 1024 KB, 1 Gb = 1024 Mb, 1 TB = 1024 GB

OS (Operation System) ოპერაციული სისტემა – წარმოადგენს მანქანურ ენაზე დაწერილ წესების (სკრიპტები) ერთობლიობას, რომლის შესაბამისადაც მოქმედებს კომპიუტერის ყველა შესაბამისი კომპონენტი. მან უნდა უზრუნველყოს კომპიუტერის შემადგენელი ყველა ნაწილის (ვიდეო დაფა, ოპერატიული მეხსიერება და ა.შ.) მართვა და მუშა მდგომარეობაში მოყვანა. ოპერაციული სისტემებია:Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Linux, Mac OS X.

CPU – Central Processing Unit (მიკროპროცესორი) – კომპიუტერის მთავარი მამოძრავებელი შემადგენელი ნაწილი, მისი დანიშულებაა ინფორმაციის მიღება, დამუშავება და გადაცემა. მას ახასიათებენ ტექტური სიხშირით, (იზომება ჰერცებში) რაც განსაზღვრავს მაში შესული ინფორმაცია რამდენად სწრაფად დამუშავდეს. ესეიგი, რაც უფრო სწრაფად ამუშავებს იგი მასში შესულ ინფორმაციას, მით სწრაფია კომპიუტერის მუშაობა.

Hz (ჰერცი) – სიხშირის გამომსახველი ტერმინი, აღნიშნავს 1 წამში შესრულებულ ამოცანათა რიცხვს. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, რაღაც მოცულობის ინფორმაცია რა სიხშირით მოძრაობს დედადაფაზე, რა სიხშირით ამუშავებს მიკროპროცესორი მასში შესულ ინფორმაციას და ა.შ. გარდა კომპიუტერული ტექნიკისა, ეს ტერმინი გამოიყენება მრავალ დარგში.

SOCKET – მიკროპროცესორის ჩასადები ბუდე, რომელიც ინტეგრირებულია დედადაფაზე. გავრცელებულია LGA775 ტიპის კორპუსები. 775 მიუთითებს დაშენებული პინების (კონტაქტები) რაოდენობას. გვხვდება სხვადასხვა სტანდარტის სოკეტები, რომელთა კონტაქტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 1155, 1156 1366. აღნიშნული სოკეტებით სარგებლობს ინტელის უახლესი პროცესორები: i3, i5, i7.

PENTIUM – მიკროპროცესორის სახელწოდება, კომპანია INTEL-ის ნაწარმი, მისი თანამორბედი CELERON ტიპის პროცესორისგან გამოირჩევა CACHE მეხსიერების მაღალი მოცულობით და შედარებით მაღალი მახასიათებლებით. მისი მოდელებია Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 და ბოლოს Pentium 4. რის შემდეგაც ამ კლასის მიკროპროცესორების წარმოება შეწყდა და დაიწყო CORE კლასიფიკაციის წარმოება.

CELERON – Intel Pentium_ის გამარტივებული ბიუჯეტური ვერსია, რომელიც გამოირჩევა, პენტიუმის ან Core კლასის მიკროპროცესორებისგან მცირე ზომის ქეშმეხსიერებით და დაბალი მახასიათებლებით. მას ძირითადათ იყენებენ საოფისე სამუშაოების შესასრულებლად.

Core Duo – ორბირთვიანი მიკროპროცესორი. მისი კლასიფიკაცია დაიწყო Pentium 4 – ის წარმოების დასრულების შემდეგ. უპირატესობა წინა სამაგიდო ტიპის პროცესორებთან მდგომარეობს ტაქტური სიხშირის, ქეშის და სისტემური სალტის მაღალი მაჩვენებლით. ასეთივე მიკროპროცესორის სახესხვაობას წარმოადგენს Dual Core, Core 2 Duo, რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ზემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლებით.

Quad Core, Quad 2 Core – ოთხბირთვიანი მიკროპროცესორი. Core 2 Duo – კლასიფიკაციის შემდგომი განვითარება.

i3, i5, i7 – კომპანია ინტელის უახლესი მიკროპროცესორები. ამ კლასიფიკაციის მიკროპროცესორებს, სხვადასხვა მოდელების მიხედვით შეიძლებათ ჰქონდეთ სხვადასხვა მონაცემები. 2, 4 ან 6 ბირთვი, სხვადასხვა მოცულობის ქეშ მეხსიერება, სისტემური სალტე და ა.შ. რა თქმა უნდა მათი ფასებისც შესაბამისად მერყეობს.

FSB (FRONT SIDE BUS) – მონაცემთა გამტარი სალტე. დედაპლატაზე მიკროსკოპულად დაშტამპული სპილენძის გამტარები, რომელშიც ინფორმაცია (ბიტები – 10110010) მოძრაობენ დედაპლატაზე არსებული სხვადასხვა ნაწილების მიმართულებით. მას ახასიათებენ მონაცემთა გამტარობის სიხშირით. სისტემური სალტის სტანდარტული მაჩვენებელია 533 Mhz, 667 Mhz, 800 Mhz. ძლიერ დედადაფებზე მონაცემთა სალტის სიხშირე აღწევს 800 Mhz, 1066 Mhz, 1333 Mhz 1600Mhz – ს.

QPI (Quiq Path Interconnect) – FSB – ს სახესხვაობა. გამოირჩევა უფრო მაღალი სიხშირული მახასიათებლით, ვიდრე მისი წინამორბედი FSB. იგი გამოყენებულია უახლეს მიკროპროცესორებში i3, i5, i7. მისი სიხშირე იწყება 2400MHz – იდან.

ჩიპსეტი (CHIPSET) – სისტემური ლოგიკის მიკროსქემათა ნაკრები, რომელმაც უნდა არეგულიროს ინფორმაციის მოძრაობა დედაპლატაზე სხვადასხვა შემადგენელი ნაწილების მიმართულებით.

ვიდეო ადაპტერი (VIDEO CARD) – კომპიუტერის შენადგენელი ნაწილი, რომელიც შეიძლება ინტეგრირებული იყოს დედადაფაზე, ან არა ინტეგრირებული. მისი დანიშნულებაა გრაფიკული ინფორმაციის დამუშავება და მონიტორზე მოწოდება. ინფორმაციის დამუშავება ხდება გრაფიკული პროცესორის (GPU, იგივე თანაპროცესორი) საშუალებით. ინტეგრირებული ვიდეო დაფები ძირითადათ გამოიყენება მცირე სამუშაოების (საოფისე) შესასრულებლად, ხოლო არაინტეგრირებული თამაშებისთვის და გრაფიკისთვის.

GPU (Graphic Processing Unit) – გრაფიკული პროცესორი – ვიდეო ადაპტერის მიკროპროცესორი, რომელიც მოთავსებულია თავად ვიდეო ადაპტერზე. მისი დანიშნულებაა ვიდეო მეხსიერებიდან მიღებული ინფორმაციის გრაფიკულად დამუშავება, მის შემდგომში ეკრანზე გასაგზავნად. როგორც მიკროპროცესორის (CPU) შემთხვავაში, GPU-ს მუშაობის სისწრაფეს განსაზღვრავს, მისი შიდა სამუშაო სიხშირე.

Bus Width (ლოკალური სალტე) – ვიდეო ადაპტერის ლოკალური სალტე, რომელიც ერთმანეთს აკავშირებს და ინფორმაციას აწვდის Vram – დან GPU – ს. გამოისახება bit ერთეულებში. სხვადასხვა ვიდეო დაფებისთვის იგი გვხვდება 64bit, 128bit, 256bit და ზემოთ. რაც მეტი შეიძლება იყოს გამტარობა მით უფრო სწრაფად ხდება გრაფიკული ინფორმაციის დამუშავება და მისი შემდგომში ეკრანზე გამოსატანა.

DirectX – არის სააპლიკაციო პროგრამების კომპლექტი, რომელიც განსაკუთრებით გამოიყენება მულტიმედისშტან სამუშოად, მაგ: ვიდეოსთან, თამაშებთან… ის არეგულირებს ფუნქციებს მეთოდებს და პროცედურებს ოპერაციულ სისტემაში, აძლევს საშუალებას და უზრუნველყოფს მხარდაჭერას, კომპიუტერული პროგრამების ნებისმიერ მოთხოვნაზე. ამჯამად თამაშების უმეტესობა ითხოვს Dirct X – ის მეცხრე ვერსიას, თუმცა გამოსულია უკვე მისი მეათე და მე-11 ვერსია, რომლითაც სარგებლობენ Windows Vista, Windows 7 და უახლესი ტიპის ვიდეო ადაპტერები.

ოპერატიული მეხსიერება (RAM) – დროებითი მეხსიერება, სადაც ინფორმაცია ინახება დროებით, სანამ მას მიეწოდება ელექტროენერგია. განასხვავებენ ოპერატიული მეხსიერების სხვადასხვა ტიპებს, მაგალითად DDR, DDR2 და DDR3 ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან მონაცემთა გადაცემის სხვადასხვა სიხშირეებით (400Мhz, 533Mhz, 677Mhz, 800Mhz და ა.შ) და ინფორმაციის შენახვის მოცულობებით.

DIMM (Dual Inline Memory) – ოპერატიული მეხსიერების ტიპი. სარგებლობს ერთმანითისგან დამოუკიდებელი ორრიგი კონტაქტებით. ამ კონტაქტების საშუალებით დედადაფიდან informacia RAM-ში Sedis da gamodiს. DIMM – ს აგრეთვე უწოდებენ დედადაფაზე არსებულ სპეციალურ სლოტს, სადაც თავსდება ოპერატიული მეხსიერება. soDIMM ტიპის მოდულები კი, განკუთვნილია ნოუთბუქებისთვის.

GDDR3, GDDR4, GDDR5 – გრაფიკული ადაპტერის ოპერატიული მეხსიერების ტიპი. რომელიც DDR, DDR2 – ტიპის ვიდეო ოპერატიული მეხსიერებებისგან (VRAM) გამოირჩევა მონაცემთა უფრო სწრაფი გატარებით.

Built In – ინტეგრირებული – დედაპლატაზე დამონტაჟებული ნებისმიერი პორტი. ეს ტერმინი ძირითადათ გამოიყენება ვიდეო ადაპტერების განხილვის დროს. ინტეგრირებული ვიდეო დაფა, ეს იმას ნიშნავს რომ, დედაპლატაზე არ დევს ვიდეო ადაპტერი და გააჩნია VGA პორტი, რომელიც სხვა შეტანა-გამოტანის პორტებთან ერთადაა მოთავსებული.

HDD – Hard Disc Drive (მყარი დისკი) – კომპიუტერის მუდმივი მეხსიერება, სადაც ინფორმაცია ინახება, სანამ არ წავშლით. დღეისთვის გამოსულია 120, 250, 320, 500 და 750 გიგაბაიტინი მოცულეობის მყარი დისკები. მასზე ინფორმაციის ჩაწერა ამოშლის სისწრაფე დამოკიდებულია მის ინტერფეისზე (SATA, ATA) და იმ დისკის ბრუნზე (RPM – ბრუნი/წუთში), სადაც იწერება ინფორმაცია. გვხვდება 5400, 6200 და 7200 ბრუნიანი ვინჩესტერები.

RAID ( Redundant Array of Inexpensive Disks) – არის ტექნოლოგია, რომელიც ემსახურება 2 ან რამოდენიმე მყარ დიკმმართველის გამოყენებას ერთდროულად. მისი დანიშნულებაა საიმედოთ შეინახოს დიდი ზომის ფაილები, დაარქივოს და აღადგინოს ისინი საჭიროების შემთხვევაში. RAID ტექნოლოგიის შემთხვევაში, რამდენიმე ფიზიკური მყარი დისკი, წარმოდგინდება როგორც ერთი, ლოგიკური დისკი.

ODD (OPTICAL DISC DRIVE) – CD, DVD ან Blueray წამკითხველი. შეიძლება მისი საშუალებით ჩაიწეროს კიდევაც ინფორმაცია იგივე სახეობის დისკებზე თუ მითითებული აქვს აბრევიატურა RW (Rewrite). მისი ტექნიკური მხარე ძირითადათ განისაზღვრება მონაცემების ჩაწერის და წაკითხვის სისწრაფით.

LightScribe – სპეციალური ფუნქცია, რომელიც გააჩნიათ ზოგიერთი ტიპის ოპტიკურ წამკითხავს ან პრინტერს. მისი საშუალებით შესაძლებელია სპეციალური დისკის ზედაპირზე დახატვა ან წარწერის გაკეთება.

LAN (Local Area Network) – ლოკალური ქსელი, რომლის საშუალებით შეიძლება რამოდენიმე კომპიუტერის შეერთება. ლოკალური ქსელის კარტის ტექნიკური მხარის ავკარგიანობა იზომება ინფორმაციის მიღების და გადაცემის სიჩქარით – მბ/წმ. არსებობს ქსელში ინფორმაციის მოძრაობის სამი პროტოკოლი:

Standart Ethernet– მონაცემთა გადაცემის სიჩქარეა 10 მბ/წმ

Fast Ethernet – მონაცემთა გადაცემის სიჩქარეა 100 მბ/წმ

Gigabit Ethernet -მონაცემთა გადაცემის სიჩქარეა 1000 მბ/წმ

Switch (სვიჩი) – მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ლოკალური ქსელის დაყენებისთვის. მისი დანიშნულებაა გააერთიანოს რამოდენიმე კომპიუტერი ერთ ქსელში და მიაწოდოს ინფორმაცია კონკრეტულ კომპიუტერს, გამოგზავნილი სხვა ნებისმიერი კომპიუტერიდან.

Router (როუტერი) – როუტერი არის მოწყობილობა, განკუთვნილი ქსელში მუშაობისთვის. ის პასუხისმგებელია ქსელში მონაცემთა პაკეტის, დანიშნულების ადგილზე მიღწევაზე, პირდაპირ ან სხვა როუტერის გავლით. როუტერი პასუხისმგებელია სწორი მისამართის დაცვაზე ტრაფიკის, ქსელში შეცდომების, ან სხვა პარამეტრების შემთხვევაში. მისი საშუალებით შეიძლება რამდენიმე ლოკალური ქსელი დაუკავშირდეს ერთმანეთს და ასევე გარე (WAN, Internet) ქსელს. არსებობს როუტერები, რომელსაც ტელღების საშუალებით შეუძლიათ ინფორმაციის გადაგზავნა. მათ Wirelles Router -ბი ეწოდება.

IP – (Internet Protocol) – IP არის დაბალკავშირიანი კომუნიკაციის პროტოკოლი ორ ან რამდენიმე კომპიუტერს შორის. ის არ იკავებს ორი დაკავშირებული კომპიუტერის კომუნიკაციის ხაზს, თითოეული ხაზი შეიძლება გამოყენებული იქნას მრავალი კომპიუტერის ერთდროულად კავშირისთვის. IP პასუხისმგებელია ქსელში მოძრავი ინფორმაციის თითოეული პაკეტის მიმართვაზე, მის დანიშნულების ადგილზე. თითოეულ კომპიუტერს, სანამ ის შეუერთდება ინტერნეტს, უნდა ჰქონდეს IP (უნიკალური) მისამართი. მარტივი მაგალითია 192.168.1.1, 192.168.1.2

Wirelles Router – ეს არის მოწყობილობა (ნოუთბუქების შემთხვევაში, მასში ჩამონტაჟებული სპეციალური რადიოტალღების მიმღები სქემა), რომელშიც, ინტერნეტი ჩვეულებრივად შედის კაბელით, RJ 45 პორტის გავლით, ხოლო შემდეგ ის ამ ინფორმაციას ასხივებს რადიო ტალღების საშუალებით, რის შემდეგაც რომელიც ყოველგვარი შეერთების გარეშე, იღებთ ინტერნეტ კავშირს ნოუთბუქში, ან სხვადასხვა მოწყობილობაში, რომელთაც გააჩნიათ ტალღის მიმღები. აღნიშნულ სისტემას უწოდებენ Wi – Fi-ს. Wirelles Router – ს, როგორც მობილურ ტელეფონებს, გააჩნიათ თავისი სტანდარტული სიხშირეები. მაგ: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n.

სტანდარტი

სიხშირე

მონაცემთა გადაცემა

გავრცელების რადიუსი დახურულ სივრცეში

802.11 a

5 GHz

23-54 Mbit/s

35 მეტრი

802.11 b

2.4 GHz

5 – 11Mbit/s

30 მეტრი

802.11 g

2.4 GHz

22 – 54Mbit/s

100 მეტრი

802.11 n

2.4GHz -5GHz

108-600 Mbit/s

300 მეტრი

WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) – სატელეკომუნიკაციო პროტოკოლი, რომელიც უზრუნველყოფს, სხვადასხვა მეთოდით მონაცემთა უსადენოდ გადაგზავნას 40 მბ/წმ და ზემოთ სისწრაფით. დაფუძნებულია IEEE 802.16 სტანდარტზე. მონაცემთა გადაცემის მანძილი შეიძლება განისაზღვროს 1 დან 10 კმ-მდე.

VoIP – (Voice-over-Internet protocol) – ის დანიშნულებაა კომპიუტერიდან, ინტერნეტის საშუალებით, სხვადასვა მოწყობილობაზე ხმის მოძრაობის პროტოკოლის ოპტიმიზაცია. VoIP იძლევა საშუალებას, ქსელში დიდ დისტანციაზე, მუდმივად ისარგებლოდ ტელეფონით.

Bluetooth – ბლუთუსი – მიკროსქემა, მობილურის, კომპიუტერის და სხვა ტექნიკის შემადგენელი ნაწილი, რადიოტალღების მეშვეობით ინფორმაციის გადაწერის საშუალებაა, კომპიუტერიდან კომპიუტერში, ან მობილურიდან კომპიუტერში. (მაქსიმალური დისტანცია 10-20 მეტრი). გამოსულია ბლუთუსის 2,0, 2,1 და 3,0 ვერსიები. რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან მონაცემთა გადაგზავნის სხვადასხვა სისწრაფეებით.

გარე პორტები (I/O PORTS) – ე.წ შეტანა-გამოტანის პორტები, რომელთა საშუალებით ხდება სხვადასხვა მოწყობილობების მიერთება კომპიუტერზე. გარე პორტებს მიეკუთვნება, HDMI, VGA, PS2, RJ45 და ა.შ

აკუმულატორი (Battary) – ელექტროენერგიის შემნახველი. რაც უფრო დიდხანს შეიძლება იყოს მოწყობილობას (ნოუთბუქი,, მობ. ტელეფონი და სხვ.) ეს ენერგია, მით კარგია აკუმულატორი. Li – Ion, Litium, Li-Polimer – აკუმულატორის ტიპებია.მათი სიმძლავრე განისაზღვრება mAh (მილიამპერი საათში).

PSU (Power Supply) – კვების ბლოკი. ცვლად დენს გარდაქმნის დაბალი ძაბვის (12,5ვ) მუდმივ დენად. რადგან მიაწოდოს ძაბვა კომპიუტერის შემადგენელ ნაწილებს. კვების ბლოკის ელექტრული სქემა უზრუნველყოფს ბლოკის გამოსავალზე ძაბვის სტაბილურობას, ელექტრო ქსელში ძაბვის ცვლილების 180-220ვ ფარგლებში.

CARD READER – მეხსიერების ბარათების წამკითხველი – აქ შეიძლება მოთავსდეს ერთი ან რამოდენიმე სახეობის მეხსიერების ბარათი, შესაბამისად შეიძლება მათგან ინფორმაციის გადაწერა კომპიუტერში, ასევე კომპიუტერიდან ჩაწერა მათში. MS, MS PRO, MMC, M2, SD, XD, PRO, PRO DUO მეხსიერების ბარათების სახეობებია.

Rj 45 – ქსელის კარტის პორტი, რისი საშუალებითაც შეგვიძლია ერთმანეთს დავუკავშიროდ კომპიუტერები, იგივე დასახელების, სპეციალური კაბელის საშუალებით.

Modem – მოდემი არის მოწყობილობა, რომელიც სატელეფონო სიგნალს ანალოგური სიგნალი) გარდაქმნისს (კოდირებას უკეთებს) კომპიუტერისთვის გასაგებ სიგნალად, (ციფრული სიგნალი) რის მიხედვითაც კომპიუტერი უკავშირდება გარე ქსელს (ინტერნეტი)

Rj 11 – მოდემის პორტი. სადაც ერთდება ჩვეულებრივი ტელეფონის კაბელი. აღნიშნული პორტი ძირითადათ გვხვდება ნოუთბუქებში.

PS/2 – მაუსის და კლავიატურის შესაერთებელი პორტები. (ღია მწვანე, იისფერი) გვხვდება მხოლოდ სისტემური ბლოკების უკანა პანელზე. თანამედროვე ნოუთბუქებს ეს პორტები არ გააჩნია. ისინი შეცვალა USB პორტმა.

VGA (D-Sub) – ვიდეო ადაპტერის პორტი, (ან კაბელი) საიდანაც ანალოგური ვიდეო სიგნალი გამოდის და შედის. მისი საშუალებით შესაძლებელია ერთმანეთს დავუკავშიროთ ნოუთბუქი და LCD ტელევიზორი (მონიტორი) ან პროექტორი.

DVI (Digital Visual Interface) – ვიდეო ადაპტერის პორტი, (ან კაბელი) საიდანაც ციფრული ვიდეო სიგნალი გამოდის და შედის. VGA პორტისგან განსხავებით მას შეუძლია მოწყობილობას მიაწოდოს უფრო ზუსტი და მაღალი გარჩევადობის სიგნალი.

USB (Universal Serial Bus) – უნივერსალური მაღალსიჩქარიანი პორტი, სადაც შეიძლება ნებისმიერი მოწყობილობების შეერთება, რომელთაც ეს ინტერფეისი გააჩნიათ. მაგ: პრინტერი, სკანერი, მეხსიერების ბარათი (ფლეშკა) და სხვა. კაბელის სიგრძე მაქს შეიძლება იყოს 5მ. მონაცემთა გამტარობა 1.5-480 Mb/s. ვოლტაჟი – 5ვ. 2,0 ვერსიის შემდეგ, გამოვიდა USB – ს 3,0 ვერსია. რაც დაახლოებით 10ჯერ სწრაფია მის წინამორბედზე. ე.ი შეუძლია გაატაროს 4800 Mb/s.

S-VIDEO – ანალოგური ვიდეო სიგნალის გამომსვლელი პორტი. მისი საშუალებით შეიძლება ერთმანეთს დავუკავშიროთ კონესკოპური ტელევიზორი და ნოუთბუქი. მისი სტანდარტული გარჩევადობებია 480i or 576i. ანუ 704×480 და 720×576 პიქსელი. ორივე გარჩევადობა მიეკუთვნება 4:3 ფორმატს.

Fire Wire – მაღალი სიჩქარით ინფორმაციის შეტანა/გამოტანის (ციფრული ვიდეო/აუდიო) პორტი. მასზე შეიძლება მიმდევრობით შეერთდეს, ფოტო და ვიდეო კამერები, ასევე გარე ვინჩესტერი და CD ROM. ინტერფეისი შექმნიალია კომპანია “ეიფლის” მიერ. ის შეიძლება შეგვხვდეს სახელებით: iLink, 1394a, 1394b. ისინი Fire Wire სალტის სტანდარტებს წარმოადგენენ და ერთმანეთისგან გამოირჩევიან სხვადასხვა მონაცემთა გამტარობით.

IEEE-1394 a – FireWire სალტის ვერსია. რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემთა გადაცემას – 100, 200, 400 მბიტ/წმ სიჩქარით

IEEE-1394 b – FireWire სალტის ვერსია. რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემთა გადაცემას – 1600 მბიტ/წმ სიჩქარით. ვარაუდობენ რომ შემდგომში მისი ინფორმაციის გადაცემის სიჩქარე 3200 მბიტ/წმ – ს მიაღწევს. სწრაფქმედების გაზრდა მინისა და ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელების გამოყენებით მიიღწევა.

IDE – სისტემური ინტერფეისი, რომლის საშუალებითაც დედადაფა უკავშირდება ვინჩესტერის ელექტრონულ სქემას.. მას АТА – საც უწოდებენ. მონაცემთა გამტარობა 100 – 133 მბიტ/წმ.

SATA – დედაპლატის და შესაერთებლების ინტერფეისი. მისი წინამორბედი АТА – სგან განსხვავებით, გამოირჩევა ინფორმაციის მაღალი გამტარობით. მასზე აერთებენ CD-ROM – ს და HDD – ს. გამტარობა იწყება 150 მბიტ/წმ -დან, თუმცა უკვე გამოსულია SATA II და SATA III რომლის გამტარობებია 300 მბიტ/წმ და 600 მბიტ/წმ

PC CARD – სპეციალური ბარათი, სადაც თავსდება ტელეფობნის სიმბარათი. მისი საშუალებით შესაძლებელია ინტერნეტის მიღება ნებისმიერ ადგილმდებარეობაზე, თანამგზავრული კავშირის საშუალებით. PC CARD შეიძლება შეგვხვდეს Express Card, PCMCI სახელებითც. გვხვდება სხვადასხვა სტანდარტის ბარათები. მაგ: 34 და 54 მმ. ქართული რეგიონისთვის გამოიყენება 54 მილიმეტრიანი ბარათები.

WEB CAM (ვებ კამერა) – გამოიყენება ვიდეო კონფერენციისთვის. მის ავკარგიანობაზე საუბრობენ პიქსელთა რაოდენობით იგივე გარჩევადობით და კადრების რაოდებით 1 წამში. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ხარისხიანი გამოსახულების მისაღებად ასევე საჭიროა სწრაფი ინტერნეტიც. ვებ კამერას შესაძლებელია ჰქონდეს ჩამონტაჟებული მიკროფონი.

დრაივერი (DRIVER) – დრაივერი არის მანქანურ ენაზე დაწერილი ბრძანებათა ერთობლიობა, სპეციალური პროგრამა, რომელიც განსაზღვრავს კომპიუტერის აპარატურასთან მუშაობის წესებს. მაგალითისთვის, პრინტერმა რომ დაბეჭდოს, საჭიროა კომპიუტერიდან მიეთითოს ბრძანება «PRINT» ხოლო ბრძანების შესრულება დრაივერის გარეშე არ ხერხდება.

PCI – დედადაფაზე არსებული სპეციალური სლოტი. სადაც შეიძლება მოვათავსოთ PCI ინტერფეისის მქონე ნებისმიერი კომპონენტი. მაგ: ქსელის დაფა, მოდემი, ხმის დაფა და ა.შ

AGP (Accelerator Graphic Port) – დედადაფაზე არსებული სპეციალური სლოტი. წარმოადგენს PCI სალტის გაფართოებას, თუმცა აბსლიტურად დამოუკიდებელია მისგან. მისი დანიშნულებაა ვიდეო დაფის შეთავსება. სლოტი უკვე მოძველებულია და თანამედროვე კომპიუტერებში აღარ გამოიყენება.

PCI Express – დედადაფაზე არსებული მაღალი სწრაფქმედების მქონე, უნივერსალური მიმდევრობითი სლოტები. (1X, 4X, 8X 16X) იგი განკუთვნილია თანამედროვე ვიდეო ადაპტერის მოსათავსებლად, ასევე მის დაბალ სიჩქარიან სლოტებში (1X 4X 8X) შეიძლება მოთავსდეს ქსელის დაფა, მოდემი, ხმის დაფა და ა.შ. მის წინამორბედ AGP – ისგან განსხვავებით გამოირჩევა მონაცემთა უფრო მაღალი გამტარობით.

ATX – კორპუსების, სისტემური პლატების და კვების ბლოკების თანამედროვე სტანდარტული ფორმფაქტორი. რომელიც განსაზღვრავს მათ ფიზიკურ ზომებს და ზოგიერთ ტექნიკურ მონაცემებს.

BIOS (Basic Input/Output System) – შეყვანა/გამოყვანის საბაზიზო სისტემა, რომლის დანიშნულებაა კომპიუტერის მომზადება ოოპერაციული სისტემის ჩატვირთვისთვის.

Plug&Play – რეჟიმი, რომლის თანახმადაც, მოწყობილობის კომპიუტერთან შეერთებისას, ავტომატურად ხდება მისი “აღმოჩენა” იმ შესაბამისი დრაივერების მოძებნა და დაყენება რომელთაც მოიცავს ოპერაციული სისტემა.

SPDIF (Sony/Philips Digital Interconnect Format) – სონის და ფილიპსის მიერ შემუშავებული სტანდარტი, პორტი, რომელიც გამოიყენება სტერეო/ციფრული აუდიო სიგნალის მოძრაობისთვის კომპიუტერის აუდიო კარტიდან სხვადასხვა აუდიო სისტემებისკენ. ძირითადათ მასში აერთებენ 5,1 დინამიკებს.

HDMI (Hight Digital Multimedia Interface) – მაღალი გარჩევადობის მულტიმედიის ინფერფეისი არის ლიცენზირებული აუდიო/ვიდეო ინტერფეისი არაკომპრესირებული ციფრული ნაკადის გადაცემისათვის. HDMI გამოიყენება Blue-ray დისკის დამკვრელთან, პერსონალური კომპიუტერთან, ვიდეო თამაშსა ან AV რესივერთან თავსებადი ციფრული აუდიო და/ან ვიდეო მონიტორითან დასაკავშირებლად როგორც ციფრული ტელევიზია (DTV)

HDTV (High Definition Television) ნიშნავს გამოსახულების მაღალი გარჩევადობის ტელევიზიას და იძლევა საშუალებას ვიდეო ჩანაწერების ბევრად უკეთეს ხარისხში ჩაწერას და ჩვენებას. დღევანდელი ტელევიზიის გარჩევადობა ძირითადად 720 x 576 წერტილია, ხოლო HDTV -ს გარჩევადობა რამოდენიმეჯერ აღემატება მას

HDCP – (Hight Difinition Copy Protection) – მაღალი სიზუსტის კოპირების პროტოკოლი, რომლის დანიშნულებაა არხში ციფრული ინფორმაციის შემცველობის დაცვა, ასევე პარალელური დაცვა და გაუქმება ინფორმაციის მიდინების შესაძლო შეჩერების, მისი სათავიდან მონიტაორამდე. ეს სტანდარტი მიღებულია კომპანია ინტელის მიერ და ლიცენზირებულია Digita Content Protection – ის მიერ. სტანდარტი შეიძლება გამოყენებული იყოს სატელიტური ანტენიდან სიგნალის მიმღებადე ინფორმაციის მოძრაობის დროს, ვიდეო ადაპტერიდან მონიტორამდე მოძრაობის დროს და ა.შ.

HSDPA – (High-Speed Downlink Packet Access) – მონაცემთა მაღალსიჩქარიანი პაკეტური გადაცემა, საბაზო სადგურიდან მობილურ ტელეფონში. ეს ტექნოლოგია სპეციალისტების მიერ განიხილება როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი 3G დან 4G მდე. პრაქტიკულად მონაცემთა გადაცემის სისწრაფე აღწევს 4 მბ/წმ. ტექნოლოგიის დახვეწის შედეგად, თეორიულად შესაძლებელია ეს მაჩვენებელი გაიზარდოს 14 მბ/წმ – მდე.

TCP / IP – (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) – არის კომუნიკაციის პროტოკოლი, რომელიც გამოყენება ინტერნეტში შეერთებულ კომპიუტერებს შორის კომუნიკაციისთვის

TCO’03 – TCO Development – ის მიერ წარმოებული თხევადკრისტალური მონიტორების სტანდარტი, უზრუნველყოვს მონიტორების კარგ დიზაინს, მაღალი გარჩევადობის გამოსახულებას და დახვეწილ ფერებს. ასეთი ტიპის მონიტორების უმრავლესობას აქვს ინტეგრირებული დინამიკები.

PIXEL – პიქსელი – არის ეკრანის შემადგენელი უმცირესი ერთეული. იგივე წერტილი. ბევრი წერტილების ერთობლიობით შეიძლება მივიღოთ გამოსახულება. რაც მეტი შეიძლება იყოს წერტილების რაოდენობა, მით მეტი ხარისხიანი გამოსახულება შეიძლება მივიღოთ.

MS მილიწამი – ამ ერთეულით გამოისახება მონიტორზე კადრის დაყოვნების დრო. ესეიგი, დროის რა მონაკვეთში შეუძლია მონიტორს ვიდეო დაფიდან მიწოდებული ინფორმაცია აღქმა.

Resolution – რეზოლუცია, (შეიძლება აღნიშნული იყოს “გარჩევადობა” ტერმინით) არის მონიტორზე განთავსებული წერტილების რაოდენობა, სიმაღლეში და სიგანეში. სტანდარტული გარჩევადობებია: 1280×1024; 1366X768 და ა.შ. ყველაზე დიდ გარჩევადობას FULL HD – ს უწოდებენ. რომელიც შედგება 1920×1080 პიქსელისგან.

COLOR DEPTH (ფერთა სიღრმე) – ტერმინი გამოიყენება მონიტორებში, სკანერებში და პრინტერებში. იგი განსაზღვრას თუ რა რაოდენობის ფერთა გამის გამოყენებით შეუძლია ჩამოთვლილ მოწყობილობებს გამოსახულების ფორმირება. ტერმინის მნიშვნელობას განსაზღვრვს bit, რომელიც შეიძლება იყოს – 16, 24, 32 ან 48 ერთეული. ლოგიკურია 48 ბიტიანი სისტემა უფრო ბევრ ფერებს გამოსახავს ვიდრე დანარჩენები.

Energy Star – საერთაშორისო სტანდარტი, შექმნილია ა.შ.შ – ში. განკუთვნილია ნებისმიერი პროდუქტისთვის, (პრინტერი, სკანერი, მონიტორი) ენერგიის ეფექტურად გამოყენებისთვის.

IPS (In-Plane Switching technology) – ტექნოლოგია შექმნილია კომპანია Hitachi–ს მიერ 1996 წელს, მონიტორების TN მატრიცის დაბალი ხედვის კუთხის და დაბალი ხარისხის ფერების გაუმჯობესების მიზნით. სხვა მატრიცებისგან განსხვავებით IPS გამოირჩევა უმაღლესი ხედვის კუთხით 178o/178o და ფერთა მაღალი დიაპაზონით.

GreenPower – ტექნოლოგია რომლითაც შეიძლება ენერგიის კონფიგურაციის კონტროლი მისი ეფექტურად გამოიყენებისთვის. ამ ტექნოლოგიით სარგებლობს კომპანია MSI – ის ახალი მოდელი დედადაფები. ძირითადი მიზანი ტექნოლოგიის შექმნისა არის ენერგიის დაზოგვა.

XpressCool – ტექნოლოგია, რომლის დანიშნულებაა, სამუშაო ტემპერატურის დაწევა დედადაფაზე, იმისთვის რომ გაუმჯობესდეს დედადაფის მუშაობის წარმადობა.

RapidBoost – ტექნოლოგია რომელის იძლევა საშუალებას დავაჩქაროთ ინფორმაციის დედადაფაზე მოძრაობის სიხშირე სპეციალური ჯამპერების მეშვეობით.

DrMOS GreenPower-ის, XpressCool – ის და RapidBoost – ის ტექნოლოგიების ერთობლიობა.

S.M.A.R.T – (Self Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) – არის მონიტორინგის სისტემა კომპიუტერის მყარი დისკებისთვის. მისი დანიშნულებაა აღმოაჩინოს და მოგვაწოდოს ინფორმაცია დისკის საიმედოობაზე, ასევე წინასწარ იგრძნოს მოახლოებული საფრთხე დისკის დაზიანებისა.

ReadyBoost – ოპერაციული სიტემის Windows Vista – ს კომპონენტი, მუშაობს ფლეშ მეხსიერებების, SD Card, USB 2.0 – ის მხარდაჭერით. მისი საშუალებით შესაძლებელია დავაინსტალიროდ პროგრამა USB – ზე და ვისარგებლოთ მათი USB – დან ჩატვირთვით.

LBS – წონის ერთეული, ხშირად გამოიყენება ნოუთბუქების ტექნიკურ მახასიათებლებში მისი წონის განსაზღვრისთვის. 1 lbs = 0.45 კგ.

CIRCU – PIPE – კომპანია MSI – ის მიერ შემუშავებული, ახალი თაობის უნიკალური ტექნოლოგია, რომლის დანიშნულებაა მაღალი სამუშაო ტემპერატურის შემცირება დედადაფაზე და მისი ეფექტური გაგრილება, მუშაობის სისწრაფისა და გაუმჯობესების მიზნით. სპილენძის ახალი დიზაინი ხელს უწყობს თერმული ეფექტურობის განვითარებას. ეს ტექნოლოგია ძირითადათ გამოყენებულია P45 სერიის დედადაფებში.

ნეთბუქი (Netbook) – ლეპტოპების კატეგორია, რომელიც გამოირჩევა მცირე ზომით, წონით, ელექტროენერგიის დაბალი მოხმარებით და შედარებით დაბალი ფასით. მათ არ გააჩნიათ მძლავრი ტექნიკური მახასიათებლები. ის ძირითადათ გამოიყენება საოფისე საქმიანობებისთვის და ინტერნეტ კომუნიკაციისთვის. მცირე ზომიდან და წონიდან გამომდინარე, მას ხშირად ირჩევენ მოგზაურები და სტუდენტები.

TURBO BOOST – კომპანია ინტელის მიერ შემუშავებული ტექნოლოგია, რომელიც საშუალებას აძლევს მიკროპროცესორებს მიაღწიონ უფრო მეტ სიხშირეს, აჩქარების საფუძველზე.

INTEL VIRTUALIZATION – სხვადასხვა აპარატურის დახმარებით, ეს ტექნოლოგია უზრუნველყოფს სისტემის უფრო მეტ მოქნილობას, იყენებს სისტემის მაქსიმალურ რესურსებს სხვადასხვა გარემოში: სერვერზე, დესკტოპზე, თუ მძლავრ სამუშო სადგურებზე.

Hyper Threading – ტექნოლოგია, რომლის მიხედვითაც ერთი ფიზიკური პროცესორი სისტემაში ორი ლოგიკური პროცესორის სახით წარმოდგინდება. პირველი ლოგიკური პროცესორი იყენებს პროცესორის ძირითად რესურსებს, ხოლო მეორე _ დარჩენილ დაუტვირთავ რესურსებს.

SANDY BRIDGE – ახალი 32 ნმ მიკროარქიტექტურა ინტელის უახლეს მიკროპროცესორებში. მის ფუნქციებში შედის ნაკლები ენერგიის მოხმარება, აჩქარების მეტი პოტენციალი, მნიშვნელოვანი დანამატი ვიზუალურ და 3დ შესაძლებლობებში და მონაცემთა მეტი გამტარობა.

PhysX – კომპანია NVidia – მ (ვიდეო დაფების მწარმოებელი კომპანია) თავისი ვიდეო დაფებისთვის შეიმუშავა ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს დამსხვრევის, კაუსტიკის, წყლის, არეკვლის და სხვა ბუნებრივი ეფექტების რეალური გარემოს შექმნას.

Hybrid SLI – ტექნოლოგია Nvidia – ს ვიდეო დაფებში. იგი ზრდის გრაფიკული პროცესორის სისწრაფეს GeForce® Boost – ის მეშვეობით და უზრუნველყოფს ელემენტის მუშაობის დროის გაზრდას HybridPower – ტექნოლოგიით

CUDA Architecture – ტექნოლოგია Nvidia – ს ვიდეო დაფებში. იგი შესაძლებლობას იძლევა , გრაფიკულ პროცესორში იყოს მრავალი გამომთვლელი ბირთვები, რომელიც შეასრულებს მათემატიკურ გამოთვლებს, ზოგავს ცენტრალური პროცესორის რესურსებს. მისი კოდური სახელწოდებაა FERMI

ATI Crossfire Technology – ტექნოლოგია კომპანია ATI – ის ვიდეოდაფებისთვის. რომელიც ნებას რთავს 2 ან მეტ ვიდეო დაფას, იმუშაოს ერთდროულად დედადაფაზე. რაც რა თქმა უნდა ზრდის გრაფიკული პროცესების დამუშავების სისწრაფეს.

AMD Eyefinity Technology – ტექნოლოგია კომპანია ATI – ის ვიდეოდაფებისთვი. შესაძლებელია რამდენიმე დამოუკიდებელი მონიტორისთვის ვიდეო სიგნალის მიწოდება, პანორამული სამუშაო გარემოს შესაქმნელად.

SLI – (Scalable Link Interface) – ტექნოლოგია, რომელის მხარდაჭერა შეიძლება ჰქონდეს ვიდეო ადაპტერს, ასევე დედადაფას. SLI უზრუნველყოფს, ერთდროულად ორი ვიდეო ადაპტერის მუშაობას დედადაფაზე. ტექნოლოგია შეიმუშავა კომპანია Nvidia – მ.

CrossFire – ტექნოლოგია წარმოებული კომპანია ATI – ის მიერ, ვიდეო ადაპტერის მუშაობის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. ტექნოლოგია შეიქმნა კონკურენციისთვის, მის შემდეგ რაც Nvidia – მ გამოუშვა ტექნოლოგია SLI. Crossfire ტექნოლოგიით შესაძლებელია პარალელურად იმუშაოს ოთხმა ვიდეოადაპტერმა დედადაფაზე. ტექნოლოგიის გაუმჯობესებული ვერსიაა Crossfire X.

NVIDIA TurboCache – ტექნოლოგია TurboCach იყენებს PCI Express -ის დამატებით არხს, მონაცემთა უფრო დიდი რაოდენობით გატარებისთვის და გარანტიას იძლევა უფრო მაღალი გრაფიკული მწარმოებლურობისა, ვიდრე ტრადიციული ვიდეო მეხსიერება. ტექნოლოგია TurboCach ვიდეო დაფას საშუალებას აძლევს გამოიყენოს როგორც თავისი ვიდეო მეხსიერება, ასევე სისტემის მეხსიერების (RAM) ხელმისაწვდომი მოცულობა. ვიდეო დაფები nVidia TurboCache ტექნოლოგიით, სარგებლობენ Microsoft DirectX 9.0 და Shader Model 3.0 – ით. გამომდინარე აქედან, გვაქვს საშუალება ვითამაშოთ უახლესი ტიპის თამაშები, მაგ: World WarCraft. ამ ტექნოლოგიით აღჭურვილნი არიან nVidia Geforce – ს 6 და 7 სერიის ვიდეო დაფები.

NVIDIA Optimus – არის ტექნოლოგია, შექმნილი კომპანია Nvidea – ს მიერ, ვიდეო პროცესების ოპტიმიზაციისათვის. მისი საშუალებით შესაძლებელია დედადაფაზე ერთდროულად იყოს როგორც ინტეგრირებული, ასევე არაინტეგრირებული ვიდეო დაფა. იგი ძირითადათ გამოყენებულია ნოუთბუქებისთვის განკუთვნილ ვიდეო დაფებში. როგორ მუშაობს Optimus ტექნოლოგია? მუშაობის დროს, სისტემა ავტომატურად მიმართავს ინტეგრირებულ ვიდეო ჩიპს. თუ კომპიუტერი ასრულებს მძლავრ გრაფიკულ სამუშაოს და არ ყოფნის ინტეგრირებული გრაფიკული ჩიპის სიმლძავრე, ავტომატურად ირთვება არაინტეგრირებული გრაფიკული პროცესორი. ამით ის ოპტიმიზირებას უკეთებს ელემენტის ენარგიას და საჭიროების შემთხვევაში ზოგავს მას. ამიტომ მისი სამუშაო რესურსი Optimus ტექნოლოგიის გამოყენებით იზრდება. ეს ტექნოლოგია ძირითადათ განკუთვნილია ოპერაციული სისტემისთვის Windows 7, რომელიც ინტეგრირებული გრაფიკული ჩიპიდან, არაინტეგრირებულ ვიდეო დაფაზე გადართვას ავტომატურად აკეთებს. სხვა დანარჩენ სისტემაში პარამეტრების დაყენება შეგიძლიათ ბიოსიდან დააყენოთ. თუ ოფიციალური გვერდის განცხადებას გავითვალისწინებთ, იგი 10 ჯერ უფრო ეფექტურია ვიდრე ჩვეულებრივი ინტეგრიგრირებული ჩიპები და შესაძლებელია ვუყუროთ როგორც Full HD ვიდეოებს, ასევე ვითამაშოთ უახლესი 3D თამაშები.

AMD APU (accelerated processing unit) – ეს არის დაჩქარებული პროცესების სისტემა, რომელიც მოიცავს დამატებითი პროცესების შესაძლებლობებს, რომელიც დამზადებულია იმისთვის რომ დააჩქაროს ზოგიერთი ტიპის გამოთვლები მიკროპროცესორის გარეთ. ეს შეიძლება შეიცავდეს გრაფიკულ პროცესორში მიმდინარე ან მსგავსი ტიპის პროცესებს. ამ ტერმინის მარკეტინგული განმარტების მიხედვით (AMD Fusion), იგი აერთიანებს ცენტრალურ და გრაფიკულ მიკროპროცესორებს და უზრუნველყოფს მათ შორის ინფორმაციის სწრაფ გადაცემას და ენერგომოხმარების შემცირებას.

AMD Virtualization Technology – კომპანია AMD-ს მიერ შემუშავებული ტექნოლოგია, მისივე წარმოების ახალი მიკროპროცესორებისთვის. ამ ტექნოლოგიის დანიშნულებაა – ენერგო მოხმარების და გაგრილების ხარჯების შემცირება. იგი ზრდის პროგრამული ნაწილის თავსებადობას, და მუდმივად აწარმოებს განახლებს. ამარტივებს კლიენტისა და სერვერის ინფრასტრუქტურას და აუმჯობესებს სისტემის მწარმოებლურობას, მის მართვას და მონაცემთა დაცვას.

ტექნიკურ სიტყვათა განმარტებითი ლექსიკონი ქსელურ აპარატურაში

Wi-Fi, IEEE802.11a/b/g/n – უსადენო ქსელის ერთ-ერთი ტექნოლოგია. ამ ტექნოლოგიით ქსელი მუშაობს სადენების (კაბელების) გარეშე, ხოლო მონაცემები მოწყობილობების შორის გადაეცემა რადიოტალღებით. a, b, g, n – არის ამ ტექნოლოგიის სხვდასხვა სტანდარტის აღნიშვნა.

802.11a – ამ სტანდარტით მოწყობილობა მუშაობს 5გჰც სიხშირეზე, გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 54 მბიტ/წმ

802.11b – ამ სტანდარტით მოწყობილობა მუშაობს 2.4გჰც სიხშირეზე, გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 11 მბიტ/წმ

802.11g – ამ სტანდარტით მოწყობილობა მუშაობს 2.4გჰც სიხშირეზე, გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 54 მბიტ/წმ

802.11n – ამ სტანდარტით მოწყობილობა მუშაობს 2.4გჰც ან/და 5გჰც სიხშირეზე (ანუ არსებობს როგორც მოწყობილობები რომლებიც მუშაობენ მხოლოდ 2,4გჰც-ზე, აგრეთვე ისეთბიც რომლებიც მუშაობენ ორივე სიხშირეზე) გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 600 მბიტ/წმ

802.11g და 802.11n სტანდარტებს ახასიათებთ უკუთავსებადობა, რაც ნიშნავს იმას რომ 802.11g სტანდარტზე მომუშავე მოწყობილობას შეუძლია დაამყაროს კავშირი ძველ, 802.11b სტანდარტით მომუშავე, მოწყობილობასთან, თუმცა სიჩქარე იქნება დაბალი (11 მბიტ/წმ)

802.11n სტანდარტზე მომუშავე მოწყობილობას შეუძლია დაამყაროს კავშირი როგორც 802.11g აგრეთვე 802.11b მომუშავე მოწყობილობასთან შესამაბის სიჩქარეებზე, 802.11a სტანდართით მომუშავე მოწყობილობასთან კავშირის დამყარება შესაძლებელი იქნება იმ შემთხვევაში თუ ორივე მოწყობილობას შეუძლია იმუშავოს 5გჰც სიხშირეზე.

MIMO (Multiple In Multiple Out) – 802.11n სტანდარტის ტექნოლოგია რომლის საშუალებითაც მოწყობილობა რამოდენიმე ანძის გამოყენებით ერთდროულად გადასცემს (მიიღებს) რამოდენიმე ინფორმაციულ ნაკადს. მაგალითად ამ სტანდარტისთვის მაქსიმალური სიჩქარე 600 მბიტ/წმ შეიძლება იყოს მიღწეული მხოლოდ ერთდოულად 4 ნაკადის დამუშავებისას. მაგალითად ამ სტანდარტით მომუშავე მოწყობილობისათვის რომელიც მუშაობს მხოლოდ ერთი ანძით (მაგ. DIR-300N) მაქსიმალური სიჩქარე 150 მბიტ/წმ-ია, ხოლო DIR-615 რომელსაც გააჩნია 2 ანძა MIMO ტექნოლოგიის საშუალებით უკვე 300 მბიტ/წმ-მდე სიჩქარეს მიღწევა არის შესაძლებელი.

შენიშვნა: შეიძლება იყოს რაიმე მოწყობილობა რომელსაც თუმცა გააჩნია რამოდენიმე ანძა, მაგრამ ერთდროულად რამოდენიმე ინფორმაციული ნაკადის გაგზავნა/მიღება არ შეუძლია. ამ შემთხვევაში მიუხედავად რამოდენიმე ანძისა სიჩქარის ზრდა არ იქნება.

Wired Equivalent Privacy (WEP) – უსადენო ქსელში მონაცემთა კოდირების ერთ-ერთი მეთოდი. WEP ალგორითმის მხარდაჭერა არ არის 802.11n სტანდარტში, ანუ თუ მარშრუტიზატორზე დაკონფიგურირებულია WEP-ი, მაშინ ეს უსადენო ქსელი 802.11g სტანდარტზე იმუშავებს. (იხ. ზემოთ, 802.11n სტანდარტის უკუთავსებადობის შესახებ).

Wi-Fi Protected Access (WPA) & WPA2 – უსადენო ქსელში მონაცემთა კოდირების ერთ-ერთი მეთოდი. არის უფრო დაცული ვიდრე WEP, ხოლო WPA2 დაცვის უფრო მაღალ დონეს ქმნის ვიდრე WPA. ამასთანავე ზოგ ძველ მოწყობილობას შეიძლება არ ქონდეს WPA2-ს ან თუნდაც WPA-ს მხარდაჭერა. გარდა ამისა მოხმარებელს შეიძლება შეექმნას სირთულე WPA2-ით დაცული ქსელის შექმნის მცდელობისას რადგანაც არსებობს რამოდენიმე ვარიანტი TKIP, AES, TKIP+AES, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise და ა.შ.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) – ტექნოლოგია რომლის საშუალებით დაცული (WPA) კავშირის დამყარება მომხმარებელს ძალიან მარტივად, რთული კონფიგურაციის გარეშე შეუძლია. 2 წუთი დრო და 2 ღილაკის დაჭერა.

WAN პორტი – მარშრუტიზატორის (როუტერის) ქსელური პორტი, რომელიც განკუთვნილია გარე ქსელის შესაერთებლად. მარშრუტიზატორი უზურნველყოფს LAN პორტებზე შეერთებული კომპიუტერებისა და მოწყობილობების წვდომას WAN პორტში შეერთებულ ქსელში. მარტივი ანალოგიით შეიძლება ითქვას რომ ეს „შემომავალი” პორტია.

LAN პორტი (RJ45) – მარშრუტიზატორის (router) ქსელური პორტი კომპიტერების ან ქსელური მოწყობილობების შესაერთებლად. ამ პორტებში შეერთებული მოწყობილობები ჩვეულებრივ ერთ ქსელს ქმნიან. მარტივი ანალოგიით შეიძლება ითქვას რომ ეს „გამომავალი” პორტებია.

USB SharePort – ტექნოლოგია რომლის საშუალებითაც უზრუნველყოფილია ამ ქსელში არსებული კომპიუტერების წვდომა როუტერზე შეერთებულ გარე USB მატარებელზე (storage).

Virtual Server / Port Forwarding – ფუნქცია რომელიც იძლევა საშუალებას გადაამისამართოს შემომავალი დაკავშირება (connection) კონკრეტულ მოწყობილობაზე ან კომპიუტერზე შემომავალი პორტის მიხედვით.

მაგალითად: არის ქსელი რომელშიც მუშაობს რამოდენიმე კომპიუტერი და IP კამერა, იმისათვის რომ ინტერნეტიდან მომხმარებელს შეეძლოს კამერაზე შემოსვლა მარშრუტიზატორზე (router) უნდა გაიწეროს გადამისამართება ამ ფუნქციების გამოყენებით.

MAC ფილტრი – ფუნქცია რომელიც იძლევა საშუალებას შეიზღუდოს ქსელში გასვლა MAC მისამართების მიხედვით. აქვს 2 რეჟიმი – ა) ქსელში დაიშვება მხოლოდ იმ MAC მისამართების მქონე მოწყობილობები რომლებიც სიაშია შეყვანილი ბ) ქსელში დაიშვება ყველა მოწყობილობა გარდა იმ MAC მისამართების მქონე მოწყობილობებისა რომლებიც სიაშია შეყვანილი.

MAC კლონირება – ფუნქცია რომლის საშუალებით მარშრუტიზატორზე შეიძლება გაიწეროს თუ რა MAC მისამართით უნდა მუშაობდეს ის ქსელში. WAN პორტით შეერთებულ ქსელში მარშრუტიზატორი (router) ამ, ჩაწერილ, MAC მისამართით იმუშავებს.

Guest Zone – ამ ფუნქციის საშუალებით მოწყობილობაზე შეიძლება შეიქმნას დამატებითი უსადენო ქსელი რომელიც იზოლირებული იქნება ძირითადისაგან.

VPN (Virtual Private Network) – იმ ტექნოლოგიების ზოგადი დასახელება რომლებიც შესაძლებელს ქმნიან საჯარო ქსელის (მაგ. ინტერნეტი) საფუძველზე შეიქმნას პირადი, დახურული, დაცული ქსელი. მომხმარებლისათვის ეს ნიშნავს იმას რომ ორი ან მეტი, ერთმანეთისაგან დაშორებული კომპიუტერი ან მოწყობილობა (მაგ. ორგანიზაციის რამოდენიმე ფილიალი, ან მაღაზიათა ქსელის წერტილები), რომლებიც ინტერნეტში VPN ფუნქციონალის მქონე მოწყობილობის საშუალებით გადის (მაგ. DIR-330) შეიძლება ერთ ქსელში აღმოჩნდნენ და იმუშავონ ისევე როგორც ერთ კომუტატორზე (switch) შეერთების შემთხვევაში.

ტექნიკურ სიტყვათა განმარტებითი ლექსიკონი პრინტერებში

MFU – მრავალფუნქციური პრინტერი, ე.წ. კომბაინი, რომელიც ითავსებს ბეჭდვის, ფაქსის, კოპირების და სკანირების ფუნქციას. შეიძლება ჰქონდესმულტიმედიური შესაძლებლობები. როგორიცაა ბლუთუსი, მეხსიერების ბარათების წამკითხავი და ა.შ

CMYK – ფერთა გამის 4 ფერიანი სისტემა. აღნიშნული აბრევიატურიდან CMYK შესაბამისად ნიშნავს Cyan-ცისფერ, Magenta-მეწამულ, Yellow-ყვითელ და Black-შავ ფერებს. აღნიშნული ფერების კომბინაციით პრინტერი იღებს ფერად თუ შავთეთრ გამოსახულებას ფურცელზე. აღნიშნული ფერები გამოიყენება მელანის სახით პრინტერის კარტრიჯებში. შესაძლებელია ერთ კარტრიჯში მოთავსებული იყოს სამი CMY ფერი, ხოლო K (შავი) იყოს ცალკე. ასეთ კარტრიჯს ინტეგრირებული ეწოდება. თუ ოთხივე ფერის მელანი მოთავსებულია ცალკეულ კარტრიჯებში, მაშინ საუბარია არაინტეგრირებულ კარტრიჯზე.

EIO – ინტერფეისი, სპეციალური სლოტი hp – ს პრინტერებისთვის, სადაც თავსდება ქსელის კარტა, იმისთვის რომ პრინტერმა შეძლოს ქსელში მუშაობა, თუ მას ეს შესაძლებლობა არ გააჩნია.

PhotoREt – ბეჭდვის ტექნოლოგიით პრინტერი თითოეულ CMYK – ფერს, ქაღალდზე გადაიტანს ცალკეულ ფენებად. ესეიგი არ ხდება ფერთა არევა მელნის ფურცელზე დასხმამდე. ამის მიხედვით ფერთა შეხამება ორიგინალთან თითქმის იდეალურია.

VIVID – ტექნოლოგია რომელიც უზრუნველყოფს კაშკაშა და ნათელი გამოსახულების ბეჭდვას.

ADF – ფურცლების სპეციალური დასადები, რომელიც თითო ფურცელს აწვდის პრინტერს ან სკანერს დასაბეჭდათ ან სკანირებისთვის.

EWS – პრინტერში ჩაშენებული Web სერვერი, რომელიც საშუალებას იძლევა, ვაკონტროლოდ პრინტერი ინტერნეტიდან

VIVERA – გვთავაზობს ნათელ და კაშკაშა ფერებს, ჩრდილის საოცარ ეფექტებს, ფოტო გამოსახულების გასაცოცხლებლად ეს ტექნოლოგია იყენებს 72.9 მლნ ფერს

ETHERNET – ქსელი, რომელსაც შეუძლია გაატაროს 10/100/1000 მბ/წმ ინფორმაცია. პრინტერებში აღნიშნული ფუნქცია (RJ 45) უზრუნველყოფს პრინტერის ქსელში ჩართვას, რაც საშუალებას მოგვცემს ერთი პრინტერით ისარგებლოს რამდენიმე მომხმარებელმა.

ImageREt – ტექნოლოგია რომელიც ქმნის მილიონ ფერს და უზრუნველყოფს ფერთა გამის მართვას. რისი მეშვეობითაც ვიღებთ ფოტორეალისტურ ეფექტს.

All-in-One, AIO – მრავალფუნქციური პერიფერიული მოწყობილობა.

Air Print – არის Apple – ს ოპერაციული სისტემის კომპონენტი, რომლის მეშვეობით ხდება iPhone, iPad –ის და სხვა Apples მოწყობილობების უკაბელოდ კავშირი ზოგიერთი ტიპის პრინტერთან. ის არ მოითხოვს სპეციფიკურ დრაივერს პრინტერისთვის.

Hp Smart Web Printing – ამ პროგრამის საშუალებით შესაძლებელია ვებ გვერდზე გამოვყოთ სასურველი ინფორმაციის ფრაგმენტები, დავალაგოთ და დავბეჭდოთ მარტივად. ამ პროგრამის გამოყენების უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ არ ვიყენებთ ზედმეტ სახარჯ მასალას და მნიშვნელოვნად ვამცირებთ ქაღალდის ხარჯს.

ფურცლის ზომები:

A3+ = 329 x 483 mm

A3 = 297 x 420 mm

A4 = 210 x 297 mm

A5 = 148 x 210 mm

A6 = 105 x 148 mm

B4 = 250 x 353 mm

B5 = 176 x 250 mm

B7 = 88 x 125 mm

წყარო:itmania.ge

Comments

comments