ცენტრალური დირექტორიების სერვისების (Directory Service) ადმინისტრირება

ცენტრალური დირექტორიების სერვისების (Directory Service) ადმინისტრირება

– AD DS სერვისის არჩევა და Domain Controlerთან დაკავშირება

 

  • დომენის გაწევრიანება არსებულ დომენში( ან forest) ან ახალ forest-ში დამატება

ახალი Forest-ისა და Root Domain-ის ფუნქციონალური დონის განსაზღვრა

ინსტალაციის შემდგომი ფანჯარა

ავტ: ვ.ოთხოზორია, დ.გულუა, შ. სვანიშვილი