ენები

სხვადასხვა დაპროგრამირების ენები

Xamarin University Visual Studio Training January 2017

Xamarin University Visual Studio Training January 2017

წელი: 2017 მწარმოებელი: Xamarin/Microsoft საიტი: https://www.xamarin.com/visual-studio-training ავტორი: TM საათი: 23+ hours ენა: ინგლისური აღწერა ქსამაინის უნივერსიტეტი ვიდეო გაკვეთილები ვიზუალური სწავლების სტუდიებში მატერიალები გადმოწერა / Materials
რთული კლასები

რთული კლასები

ერთი ობიექტი შეიძლება მეორე ობიექტს შეიცავდეს. მაგალითად, ობიექტი „უნივერსიტეტი" შეიძლება შეიცავდეს „სტუდენტი" ობიექტს. ამ დროს კლასის ცვლადის გამოცხადება ხდება სხვა კლასის გამოყენებით. შედეგად, შეგვიძლია რთული კლასების შექმნა, რომლის წევრებს ექნება სხვა კლასების ტიპები. განვიხილოთ მაგალითი. // // პროგრამაში ხდება რთულ კლასთან მუშაობის დემონსტრირება class Studenti // მარტივი კლასი { public string gvari; public string fakulteti; public int kursi; public void Metodi_Studenti() { MessageBox.Show("მარტივი კლასი\n" + gvari + "\n" + fakulteti + "\n" + kursi.ToString()); } } class Universiteti // რთული კლასი { public Studenti studenti; // studenti ცვლადს აქვს Studenti კლასის ტიპი public string misamarti; public void Metodi_Universiteti() { MessageBox.Show("რთული კლასი\n" + misa