ვიდეო გაკვეთილები

Udemy – Learn Angular JS for Beginners

Udemy – Learn Angular JS for Beginners

წელი: 10/2015 ვიდეო კურსი: Udemy ხანგრძლივობა: 1 hour ენა:ინგლისური AngularJS  საკითხები -Introduction to AngularJS -Your first simple Hello World App -Angular Expressions -Abstracting the controller into a module -2 Way data handling -Usage of ng-repeat, ng-show, ng-hide & ng-if -Form submissions -Usage of filter search -Uppercase and lowercase filter -Form validations
კიბერ დანაშაული

კიბერ დანაშაული

კიბერშეტევით წელიწადში 556 000 000 ადამიანი ზარალდება დღეში, 150 000 000 ყოველდღიურად, 10 ადამიანიდან 1 სოციალურ ქსელში ხელს აჭერს ვირუსულ ლინკს, 24 საათის განმავლობაში კიბერ თავდასხმის მსხვერპლი ხდება 600 000 ადამიანი. (more…)