ინტერნეტი

სლოტის დრო

ნახევარ-დუპლექსურ Ethernet-ში, სადაც მონაცემებს დროის ერთ მომენტში შეუძლიათ მოგზაურობა მხოლოდ ერთ მიმართულებით, სლოტის დრო ხდება მნიშვნელოვანი პარამეტრი იმის დასადგენად თუ რამდენ მოწყობილობას შეუძლია გაინაწილოს ქსელი. ყველა სიჩქარის Ethernet-ისთვის არაუმეტეს 1გიგაბიტ/წამისა. სტანდარტი აღწერს რომ ინდივიდუალური გადაცემა არ შეიძლება იყოს უფრო დაბალი, ვიდრე სლოტის დრო. სლოტის დროის განსაზღვრა, არის არჩევანი  კოლიზიების შედეგების შემცირების საჭიროებისა და საშუალო ქსელის ზომის დასაკმაყოფილებლად, მანძილის გაზრდის საჭიროებას შორის. კომპრომისის შედეგად მიღწეულ იქნა შეთანხმება და  მაქსიმალური ქსელის დიამეტრი გახდა 2500 მეტრი. ამის შემდეგ დადგინდა ფრეიმის მინიმალური ზომა რათა მოხდეს კოლიზიების აღმოჩენა ყველაზე უშორეს მანძილზეც. სლოტის დრო 10 და 100 მბიტ/წამი Ethernet-ში არის 512ბიტი/დრო ან 64 ოქტე
ბიტ დრო (Bit Time)

ბიტ დრო (Bit Time)

  ყველა სხვადასხვა მედია სიჩქარისთვის, დროის მონაკვეთი საჭიროა  იმისათვის, რომ მოხდეს ბიტის დასმა გამტარზე. ამ პერიოდს ეწოდება ბიტ დრო. 10მბ/წმ. Ethernet-ში ერთი ბიტ დრო წარმოადგენს 100 ნანოწამს, ხოლო 100მბიტ/წამზე Ethernet-ში 10 ნანოწამს, 1გიგაბიტ/წმ. Ethernet 1 ნანოწამს. მიახლოებით 20.3 სანტიმეტრის მანძილის გასავლელად UTP კაბელზე საჭიროა 1 ნანოწამი, ამის შედეგად 100 მეტრის კაბელზე მანძილის გასავლელად დაგვჭირდება 5 ბიტ დრო 10BASE-T სიგნალისთვის. CSMA/CD რომ იმუშაოს Ethernet-ში, გამგზავნმა მოწყობილობამ, უნდა შეძლოს შეიტყოს კოლიზიის შესახებ ინფორმაცია, სანამ დაამთავრებს მინიმალური ზომის ფრეიმის გადაცემას. 100მბიტ/წამის სიჩქარის დროს ძლივს ხერხდება ეს 100 მეტრიან კაბელზე, ხოლო 1გბ Ethernet, განსაკუთრებული მორგება არის საჭირო იმიტომ, რომ თითქმის მთლიანი მინიმალური ფრეიმი იქნება გადაცემ