სტატიები

Apple თავის კომპიუტერებში Intel-ის პროცესორებს აღარ გამოიყენებს

კორპორაცია Apple-მა კონფერენცია WWDC-ზე გამოაცხადა, რომ თავის კომპიუტერებში Intel -ის პროცესორებს აღარ გამოიყენებს. მის ნაცვლად Mac-ის ახალ თაობაში თავად კომპანიის მიერ შექმნილ პროოცესორებს გამოიყენებს. ამის შესახებ Reuters-ი წერს. კომპანიის გენერალური დირექტორის, ტიმ კუკის განცხადებით, ეს Apple-ისთვის ისტორიული დღეა. ამერიკული კომპანია ახალი პროცესორით აღჭურვილი პირველი კომპიუტერის გამოშვებას წლის ბოლომდე გეგმავს, Intel-ზე საბოლოდ უარის თქმის პერიოდი კი 2 წელს გაგრძელდება. წყარო: https://imedinews.ge/

საუბარი გვექნება DDOS შეტევის ერთ-ერთ კლასზე DNS amplification DDOS

    ისევე როგორც ping ფლუდი და Smurfing, DNS amplification იც "წარმატებული" მიზნის მისაღწევად საჭიროებენ დიდი მოცულობის მონაცემების გატარებას "მსხვერპლის" ქსელში, რის შედეგადაც ქსელში სისტემის გამართული მუშაობისთვის საჭირო მონაცემების ჩახშობა ხდება. შეტევის დასახელებაში amplification (გაძლიერება)  უბრალოდ სიტყვა არ არის, ამ შეტევის მთავარი პრინციპი იმალება ამ სიტყვის უკან. ზემოთ ხსნებული DDOS შეტევის მეთოდის გამოყენებისას შესაძლებელია მცირე მოცულობის მონაცემები (რამოდენიმე ბაიტი), რომ გადავაქციოთ უფრო მეტი ზომის მონაცემების ნაკადათ. ერთ-ერთ კონფერენციაზე ერთ-ერთმა მონაწილემ აიღო 20 ბაიტის მოცულობის პაკეტი და ამ მეთოდის საშუალებით გადააქაცია 8.5K ბაიტის მოცულობის პაკეტად, თუ შევხედავთ თუ რაოდენ კოლოსალური ზრდადობა განიცადა საწყისმა პაკეტმა, ერთი შეხედვით ჩანს რომ ამ მეთოდის საშუალებით
როგორ გადავარჩინოთ დრო ქრონთან: ძირითადი სახელმძღვანელო და ნიმუში კოდები

როგორ გადავარჩინოთ დრო ქრონთან: ძირითადი სახელმძღვანელო და ნიმუში კოდები

რა არის ქრონი? Cron არის Linux / UNIX daemon, რომელიც მიზნად ისახავს შეასრულოს ბრძანება წინასწარ განსაზღვრულ დროს. მას შემდეგ, რაც cron არის daemon, ერთხელ შესრულდება იგი არ საჭიროებს რაიმე ადმინისტრაციის მომხმარებლის. Cron აკონტროლებს კომპლექტი ფაილების სახელწოდებით "cronfiles", ქვემოთ ჩამოთვლილია საერთო cron ბრძანებები. Crontab ფაილის სახელი დააინსტალირეთ ფაილი cronab ფაილი. crontab -e შეცვალეთ თქვენი cronab ფაილი. crontab -l აჩვენე თქვენი cronab ფაილი. crontab -r ამოიღეთ თქვენი cronab ფაილი. MAILTO=user@domain.com გამოაქვეყნა გამომავალი მითითებულ მისამართზე. თითოეული შესვლის cronab ფაილი შედგება შემდეგი ექვსი სფეროებში გამოყოფილი სივრცეში. თითოეული მათგანის მოკლე აღწერილობასთან ერთად ქვემოთ ჩამოთვლილია. წუთი (ებ) დღე (ებ) ი დღე (ებ) ს თვე (s) კვირის (ებ) ის ბრძანება (ებ)
MAC მისამართი

MAC მისამართი

ყველა კომპიუტერს  გააჩნია უნიკალური ფიზიკური მისამართი, რომელიც ცნობილია როგორც MAC მისამართი. ეს მისამართი ენიჭება მწარმოებელი ფირმის მიერ ქსელურ ადაპტერს. Ethernet MAC მისამართი ჩვეულებრივ გამოისახება 16-ით ფორმატში და შედგება 2 ნაწილისგან: – Organizationally Unique Identifier (OUI) – OUI არის 24-ბიტიანი ( 6 თექვსმეტობითი სიმბოლო) მწარმოებლის კოდი, მინიჭებული IEEE სტანდარტიზაციის ორგანოს მიერ. – Device Identifier – მოწყობილობის იდენტიფიკატორი არის უნიკალური 24-ბიტიანი (6 თექვსმეტობითი სიმბოლო) მნიშვნელობა, რომელიც მიენიჭება უშუალოდ მწარმოებლის მიერ და OUI-სთან ერთად ქმნის საერთო უნიკალურ მისამართს. ავტ:  ვ.ოთხოზორია, ზ.ცირამუა, შ.სვანიშვილი

პოლიმორფიზმი

პოლიმორფიზმი (polymorphism) არის დაპროგრამების მექანიზმი, რომელიც მსგავს ობიექტებს საშუალებას აძლევს ერთი ინტერფეისის გამოყენებით მიმართონ სხვადასხვა მეთოდებს. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ერთი და იგივე სახელი შეიძლება რამდენიმე მეთოდს ჰქონდეს, რომლებიც ერთსა და იმავე მოქმედებებს სხვადასხვა ტიპის მონაცემებზე ასრულებენ. ამ შემთხვევაში არგუმენტის ტიპის მიხედვით სრულდება შესაბამისი მეთოდის გამოძახება. კონკრეტულ მეთოდს არგუმენტის ტიპის მიხედვით ირჩევს კომპილატორი. ამრიგად, პოლიმორფიზმი საშუალებას გვაძლევს რამდენიმე სახელის ნაცვლად გამოვიყენოთ ერთი. პოლიმორფიზმის უზრუნველყოფა ხდება მეთოდების გადატვირთვის საშუალებით.

ინკაფსულაცია

ინკაფსულაცია (encapsulation) არის დაპროგრამების მექანიზმი, რომელიც აერთიანებს პროგრამის კოდსა და იმ მონაცემებს, რომლებთანაც ეს კოდი მუშაობს, აგრეთვე, გამიჯნავს მათ (კოდსა და მონაცემებს) სხვა პროგრამების მხრიდან მიმართვებისაგან. ამით ხდება მათი დაცვა არასწორი გამოყენებისაგან. ობიექტზე ორიენტირებულ ენაში პროგრამის კოდი და მონაცემები ერთმანეთს ისე უკავშირდება, რომ ქმნიან ერთ ავტონომიურ სტრუქტურას, რომელსაც ობიექტი ეწოდება.  ობიექტის შიგნით პროგრამის კოდი და მონაცემები სხვა ობიექტებისათვის შეიძლება იყოს დახურული (private) ან ღია (public). დახურულ (პრივატულ) კოდთან და მონაცემებთან მიმართვა შეუძლიათ მხოლოდ ამავე ობიექტში აღწერილ კოდებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ დახურულ კოდსა და მონაცემებს ვერ მივმართავთ პროგრამის სხვა ნაწილიდან, რომელიც ობიექტის გარეთაა მოთავსებული. ღია (საერთოწვდომის) კოდთან და მო

IT-ESSENTIALSIT Essentials (ITE v6.0) Final Exam Answers 100% Full Update 2016

What is the purpose of RAID adapters? to allow older PCI technology expansion slots to be used to provide enhanced audio and graphic capabilities to connect multiple storage devices for redundancy or speed* to connect peripheral devices to a PC to improve performance Which type of interface should a customer choose if connecting a single cable from a Microsoft Windows computer to output both audio and video to a high definition television? DVI HDMI* PS/2 DB-15 Which type of input device can identify users based on their voice? digitizer KVM switchbiometric identification device* scanner What type of external storage should be used by a technician to back up over 2 TB of music and video data files? CompactFlash card ...
DOS შეტევა, სპამი და სარეკლამო ფანჯრები, social engineering, TCP/IP შეტევები.

DOS შეტევა, სპამი და სარეკლამო ფანჯრები, social engineering, TCP/IP შეტევები.

DOS შეტევა, (Denial of service - მომსახურეობაზე უარის თქმა), არის შეტევის ფორმა რომელიც ხელს უშლის მომხმარებლების წვდომას მომსახურეობებთან, მაგ. იმეილთან ან ვებ სერვერთან, ეს ხორციელდება დიდი რაოდენობით მოთხოვნების გაგზავნით სისტემურ რესურსებზე და იწვევს მათ გადატვირთვას, რაც იწვევს ჩვეულებრივი მომხმარებლის უგულვებელყოფას. ხშირად გავრცელებული DOS შეტევების ტიპებია : Ping of death - სიკვდილის პინგი, ეს არის ჩვეულებრივზე დიდი ზომის გარკვეული რაოდენობა პინგების გაგზავნის მეთოდი. E-mail bomb - იმეილის ბომბა, ეს არის დიდი რაოდენობით იმეილის გაგზავნა სერვერზე რათა ხელი შეეშალოს მომხმარებლების სერვერთან დაკავშირებისათვის. Distributed DoS (DDoS) არის განსხვავებული სახეობა შეტევისა, ის იყენებს მრავალ დაინფიცირებულ კომპიუტერებს რომლებსაც ეწოდებათ „zombies“, რათა განახორციელოს შეტევა.

სურათის და გრაფიკული ელემენტების ჩასმა

მოგესალმებით, ვიდეო გაკვეთილში განვიხილავთ სურათის ჩასმას ელექტრონულ ცხრილებში, ასევე გრაფიკული ელემენტის შემოტანას და სამუშაო ფურცლის ფონის შეცვლას სურათის მეშვეობით. გავხსნათ ელექტრონული ცხრილების პროგრამა და სურათის შემოსატანად შევიდეთ ლენტის ზოლზე ,,insert’’ მენიუში. სურათის ჩასასმელად გვაქვს ორი ვარიანტი: ერთი არის ,,picture’’ ბრძანება , ხოლო მეორე ,,online picture’’. ,,picture’’ საშუალებას იძლევა ჩვენს კომპიუტერში არსებული სურათი ჩავსვათ ელექტრონული ცხრილების სამუშაო ფურცელზე, ხოლო ,,online pictures’’ საშუალებას გვაძლევს ინტერნეტ სივრცეში მოცემული სურათები ჩავსვათ ელექტრონულ ცხრილებში. ამჟამად მე შევარჩევ ,,pictures’’ ბრძანებას და კონტექსტურ მენიუში მოვნახავ სურათს, რომელიც უკვე ჩაწერილი მაქვს კომპიუტერში. სურათის შემოსატანად დავაწკაპუნოთ სასურველ სურათს, და მის ჩასასმელად დავაჭირო

Microsoft office Excel 2013 – ელექტრონული ცხრილები

  ელექტრონული ცხრილების გასაშვებათ Windows XP და Windows 7-ის ოპერაციულ სისტემაში ხდება შემდეგი გზით: Start All Programs           Microsoft Office 2013 Excel 2013. გამოსულ დიალოგურ ფანჯარაში, თუ გვსურს ცარიელი ფურცელის (დავთრის) გახსნა, ავირჩიოთ Blank Workbook (ცარიელი სამუშაო წიგნი), ან შევარჩიოთ ჩვენთვის სასურველი მზა ფორმა. მოქმედებათა თანმიმდევრულად შესრულების შემთხვევაში გაიხსნება ელექტრონული ცხრილების პროგრამა, რომელიც წარმოდგენილია Windows-ის სტანდარტული ფანჯრის სახით. ელექტრონული ცხრილების გაშვება სხვადასხვა გზითაც ხდება, თუმცა, აღნიშნული ბრძანებათა თანმიმდევრობა არის უნიკალური. კურსი: .ict.tpdc.ge

საჭირო ინფორმაცია კიბერ-უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად

  როგორ შევადგინოთ კარგი პაროლი: კარგი პაროლი = რთული + ადვილად დასამახსოვრებელი. მინიმუმ 8 სიმბოლოთი. შეიცავდეს დიდი და პატარა რეგისტრის ასოებს, ციფრებს და სიმბოლოებს. კარგია თუ შედგება 2 ან მეტი სიტყვისგან + სახალისო. არ შეიცავდეს პირად ინფორმაციას. მაგალითი: tskh3liX@chapuri   რა არის ფიშინგი ფიშინგი არის კიბერთაღლითობის გავრცელებული ფორმა, რომლის მიზანია მსხვერპლს მოტყუების გზით მოპაროს სენსიტიური ინფორმაცია ან მოახდინოს კომპიუტერის კომპრომეტაცია. შეტევის დროს გამოიყენება მეილი, რომელიც იგზავნება კიბერ-კრიმინალების მიერ. ძირითადად, მეილი წარმოჩენილია როგორც სანდო წყაროსგან მიღებული შეტყობინება, როგორიცაა ბანკი ან ნებისმიერი სხვა ორგანიზაცია თუ პირი ვისთანაც მსხვერპლს შესაძლოა ქონდეს ურთიერთობა. მეილი შენიღბულია როგორც სასწრაფო შეტყობინება, რომე