სტატიები

სტივ ჯობსი – კაცი

სტივ ჯობსი – კაცი

2011 წლის 5 ოქტომბერს, კორპორაცია apple-მა მსოფლიოს აუწყა, რომ გარდაიცვალა სტივ ჯობსი – კაცი, რომელმაც მსოფლიო შეცვალა. ალბათ არ მოიძებნება ადამიანი, რომელმაც არ იცის, თუ ვინ იყო იგი. სტივენ პოლ ჯობსი 1955 წლის 24 თებერვალს დაიბადა სან ფრანცისკოში. მისი ბიოლოგიური მშობლები სირიელი ემიგრანტი აბდულფატაჰ ჯონ ჯანდალი და ამერიკელი ჯოან სიმპსონი იყვნენ. სამწუხაროდ, სტივს არ გაუმართლა და იგი გააშვილეს. ახალმა მშობლებმა პოლ და კლარა ჯობსებმა სტივს გვარი და ახალი ოჯახი აჩუქეს. ჯობსმა არ ისურვა ბიოლოგიურ მამასთან დაკავშირება და ყოველნაირად გაურბოდა მასთან შეხვედრას. ჯანდალმა საჯარო განცხადება კი მხოლოდ 2011 წელს გააკეთა, როცა საზოგადოებამ სტივ ჯობსის apple-ის აღმასრულებელი დირექტორის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ შეიტყო. (more…)
ვენტილები

ვენტილები

  კომპიუტერის  აპარატურული  იერარქიის  ყველაზე დაბალ დონეს ციფრული ლოგიკური დონე წარმოადგენს. იგი ინფორმატიკისა და ელექტრონიკის ზღვარზე იმყოფება. ძირითადი  ელემენტები,  რომელთა  საფუძველზეც ციფრული კომპიუტერები კონსტრუირდება, საკმაოდ მარტივია. 1. ვენტილები და ბულის ალგებრა  ვენტილები  ციფრულ  სქემას  მხოლოდ  ორი  ლოგიკური  მდგომარეობა  შეიძლება  გააჩნდეს.  როგორც  წესი,  0-დან  1  ვოლტამდე  სიგნალი  წარმოადგენს  ერთ  მნიშვნელობას  (მაგალითად, ლოგიკურ 0-ს), ხოლო სიგნალი 2-დან 5 ვოლტამდე -მეორე მნიშვნელობას (მაგალითად, ლოგიკურ 1-ს). მოცემულ საზღვრებს გარე მნიშვნელობების ძაბვის მიწოდება დაუშვებელია.  მცირე  ელექტრონული  მოწყობილობები, რომელთაც  ვენტილები  ეწოდებათ,  შესაძლებლობას იძლევიან  მივიღოთ  სხვადასხვა  ფუნქციები  მოცემული ორმნიშვნელობიანი  სიგნალებიდან.  ვენტილები  არის აპარატ

მათემატიკის ისტორია

(წინამდებარე მასალა თარგმნილი და რედაქტირებულია ჩემს მიერ უცხოური WIKI გვერდებიდან. ქართულ ინტერნეტ სივრცეში წარმოადგენს ექსკლუზივს). (more…)
საუბარი გვექნება DDOS შეტევის ერთ-ერთ კლასზე DNS amplification DDOS

საუბარი გვექნება DDOS შეტევის ერთ-ერთ კლასზე DNS amplification DDOS

ისევე როგორც ping ფლუდი და Smurfing, DNS amplification იც "წარმატებული" მიზნის მისაღწევად საჭიროებენ დიდი მოცულობის მონაცემების გატარებას "მსხვერპლის" ქსელში, რის შედეგადაც ქსელში სისტემის გამართული მუშაობისთვის საჭირო მონაცემების ჩახშობა ხდება. შეტევის დასახელებაში amplification (გაძლიერება)  უბრალოდ სიტყვა არ არის, ამ შეტევის მთავარი პრინციპი იმალება ამ სიტყვის უკან. ზემოთ ხსნებული DDOS შეტევის მეთოდის გამოყენებისას შესაძლებელია მცირე მოცულობის მონაცემები (რამოდენიმე ბაიტი), რომ გადავაქციოთ უფრო მეტი ზომის მონაცემების ნაკადათ. ერთ-ერთ კონფერენციაზე ერთ-ერთმა მონაწილემ აიღო 20 ბაიტის მოცულობის პაკეტი და ამ მეთოდის საშუალებით გადააქაცია 8.5K ბაიტის მოცულობის პაკეტად, თუ შევხედავთ თუ რაოდენ კოლოსალური ზრდადობა განიცადა საწყისმა პაკეტმა, ერთი შეხედვით ჩანს რომ ამ მეთოდის საშუალებით თქვე

როგორ დავხატოთ წრეწირი ფიფქებით ფუნქციის მეშვეობით?

როგორ დავხატოთ წრეწირი ფიფქებით ფუნქციის მეშვეობით?   // ავტორი: m3sk4lit0 // ConsoleApplication2.cpp : Defines the entry point for the console application. // #include "stdafx.h" #include <iostream> #include <conio.h> using namespace std; void draw_circle(int); int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { RPT: int radius; cout << "Radius (max 19) = "; cin >> radius; if (radius<20 && radius >0) draw_circle(radius); goto RPT; _getch(); } void draw_circle(int radius) { double r = radius; for (double y = r; y >= -r; --y) { for (double x = -r; x <= r; x += 0.5) { double value = x * x + y * y; if (value <= r * r) { cout << '*'; } else { cout << ' ';
პაროლების გაშიფრვა: კრიპტოგრაფია

პაროლების გაშიფრვა: კრიპტოგრაფია

მოდი დღეს ამ პოსტში ვისაუბრებ პაროლების გაშიფრვაზე, მაგრამ სანამ პრაქტიკულ თემაზე გადავიდოდით შესავალი შევისწავლოთ რაც დაგვჭირდება რომ შემდეგშიი დაწერილის უფრო მარტივად გაზრებისთვის. კრიპტოგრაფია ეს იგივეა როგორც, სიმეტრიული ალგორითმი რომლებიც იყენებენ ერთ გასაღებს შიფრაციის და დეშიფრაციის პროცესში, ხოლო დეშიფრაციისათვის მეორე გასაღებს, უწოდებენ ასიმეტრიულ ალგორითმებს. კრიპტოსისტემას, რომელიც იყენებს გასაღებების წყვილს — ღია და პირად გასაღებებს. პირადი გასაღები რჩება გასაღების მფლობელთან და ინახება საიდუმლოდ, ხოლო ღია გასაღები შეიძლება გავრცელდეს და ყველასთვის ხელმისაწვდომი იყოს. ეს ორი გასაღები ერთმანეთთან დაკავშირებულია მათემატიკურად, მაგრამ ამავე დროს პირადი გასაღების მიღება ღია გასაღებიდან პრაქტიკულად შეუძლებელია. პირადი გასაღებით დაშიფრული ინფორმაციის დეშიფრაცია მხოლოდ შესაბამის