Keywords

საიდუმლო კოდები ანდროიდის ტიპის მობილურებისთვის!

საიდუმლო კოდები ანდროიდის ტიპის მობილურებისთვის!

დღეს თითქმის ყოველ მეორე ადამიანს აქვს "ჭკვიანი ტელეფონი"(ანდროიდი). მაგრამ ყველამ არ იცის საიდუმლო კოდების შესახებ, რომლებიც ამ აპარატებს გააჩნიათ... სანამ სტატიის მთავარ თემაზე გადავიდოდე, მინდა მოგახსენოთ, რომ ეს კოდები ყველანაირად დატესტილია, ზოგიერთი მათგანი არ მუშაობს გარკვეულ მოდელებზე, თუმცა სცადეთ, შესაძლოა თქვენს მობილურებში წარმატებული აღმოჩდეს... 1. თუ გაქვთ iPhone, მაშინ სცადეთ ამ კოდის შეყვანა - *3001#12345#* - თქვენ მიიღებთ მაქსიმალურ ინფორმაციას სიმ ბარათის, ტექნიკურად გამართულობის და ანტენის მიღების შესახებ. 2. თუ გაქვთ Nokia Lumia, მაშინ სცადეთ ეს კოდი - ##634# 3. ანდროიდის აპარატებისთვის განსაკუთრებულ კოდს წარმოადგენს - *#*#4636#*#* რომელიც მთლიანად შიდა მენიუს გაჩვენებთ და ყველაფერი თქვენს გადაწყვეტილებებს დაემორჩილება! 4. IMEI კოდის გასაგებად - * # 06 # 5. RAM(ოპე
ვენტილები

ვენტილები

  კომპიუტერის  აპარატურული  იერარქიის  ყველაზე დაბალ დონეს ციფრული ლოგიკური დონე წარმოადგენს. იგი ინფორმატიკისა და ელექტრონიკის ზღვარზე იმყოფება. ძირითადი  ელემენტები,  რომელთა  საფუძველზეც ციფრული კომპიუტერები კონსტრუირდება, საკმაოდ მარტივია. 1. ვენტილები და ბულის ალგებრა  ვენტილები  ციფრულ  სქემას  მხოლოდ  ორი  ლოგიკური  მდგომარეობა  შეიძლება  გააჩნდეს.  როგორც  წესი,  0-დან  1  ვოლტამდე  სიგნალი  წარმოადგენს  ერთ  მნიშვნელობას  (მაგალითად, ლოგიკურ 0-ს), ხოლო სიგნალი 2-დან 5 ვოლტამდე -მეორე მნიშვნელობას (მაგალითად, ლოგიკურ 1-ს). მოცემულ საზღვრებს გარე მნიშვნელობების ძაბვის მიწოდება დაუშვებელია.  მცირე  ელექტრონული  მოწყობილობები, რომელთაც  ვენტილები  ეწოდებათ,  შესაძლებლობას იძლევიან  მივიღოთ  სხვადასხვა  ფუნქციები  მოცემული ორმნიშვნელობიანი  სიგნალებიდან.  ვენტილები  არის აპარატ

იცი თუ არა რომ?

Keywords
1. ლიტერალი არის მნიშვნელობა, მაგალითად: int a = 5; აქ ლიტერალი არის 5 (და არა ისე, როგორც ქართველ ავტორებს აქქვთ თავიანთ წიგნებში: "int a = 5; არის ლიტერალი". ), ან კიდევ string str = "scripts.ge" <-- აქ ლირტერალი არის scripts.ge. (more…)
საუბარი გვექნება DDOS შეტევის ერთ-ერთ კლასზე DNS amplification DDOS

საუბარი გვექნება DDOS შეტევის ერთ-ერთ კლასზე DNS amplification DDOS

ისევე როგორც ping ფლუდი და Smurfing, DNS amplification იც "წარმატებული" მიზნის მისაღწევად საჭიროებენ დიდი მოცულობის მონაცემების გატარებას "მსხვერპლის" ქსელში, რის შედეგადაც ქსელში სისტემის გამართული მუშაობისთვის საჭირო მონაცემების ჩახშობა ხდება. შეტევის დასახელებაში amplification (გაძლიერება)  უბრალოდ სიტყვა არ არის, ამ შეტევის მთავარი პრინციპი იმალება ამ სიტყვის უკან. ზემოთ ხსნებული DDOS შეტევის მეთოდის გამოყენებისას შესაძლებელია მცირე მოცულობის მონაცემები (რამოდენიმე ბაიტი), რომ გადავაქციოთ უფრო მეტი ზომის მონაცემების ნაკადათ. ერთ-ერთ კონფერენციაზე ერთ-ერთმა მონაწილემ აიღო 20 ბაიტის მოცულობის პაკეტი და ამ მეთოდის საშუალებით გადააქაცია 8.5K ბაიტის მოცულობის პაკეტად, თუ შევხედავთ თუ რაოდენ კოლოსალური ზრდადობა განიცადა საწყისმა პაკეტმა, ერთი შეხედვით ჩანს რომ ამ მეთოდის საშუალებით თქვე

რამდენ გიგაბაიტს „იწონის“ ადამიანი?

რამდენი ინფორმაცია ინახება ადამიანში? როგორც სამეცნიერო-საგანმანათლებლო არხი Veritasium-ი ამტკიცებს, ადამიანის სრული გენეტიკური ინფორმაცია მხოლოდ 1,5 გიგაბაიტ მეხსიერებას იკავებს. ადამიანის ორგანიზმი 40 ტრილიონი უჯრედისაგან შედგება. ყოველი უჯრედი 1,5 გიგაბაიტ ჩვენს გენეტიკური კოდის შეიცავს. ასე, რომ ერთი ადამიანი დაახლოებით 60 სექსტიბაიტ (1 სექსტიბაიტი = 1024 ეკსაბაიტი= 1 180 591 620 717 411 303 424 ბაიტი) ინფორმაციას შეიცავს. ეს მონაცემთა უზარმაზარი მოცულობაა. Veritasium-ის სიტყვებით, 2020 წლისთვის მთელ მსოფლიოში შენახული ინფორმაციის მოცულობა 40 სექსტიბაიტს მიაღწევს. ახლა შეგვიძლია გავაცნობიეროთ, რამდენად დიდი ინფორმაცია არის თავმოყრილი ადამიანში. მაგრამ არის ერთი ნიუანსი! მთელი გენეტიკური ინფორმაციის 99,9 პროცენტს ჩვენ დედამიწის სხვა ბინადრებთან ერთად ვინაწილებთ. ის, რაც ჩვენს უნიკალურ