JAVASCRIPT

OPP ენა, მასთან ერთად ყველა FRAMEWORK

პირველი პროგრამა JavaScript-ზე

პირველი პროგრამა JavaScript-ზე

JAVASCRIPT, WEB
- შევქმნათ პირველი პროგრამა JavaScript-ზე. პირველ რიგში შევქმნათ საქაღალდე და ამ საქაღალდეში ფაილი index.html. ეს ფაილი წარმოადგენს ვებგვერდს. გავხსნათ ეს ფაილი ტექსტურ რედაქტორში და ჩავწეროთ მასში შემდეგი კოდი: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <title>JavaScript</title> </head> <body> <h2>პირველი პროგრამა JavaScript-ზე</h2> <script> alert('გამარჯობა, სამყაროვ!'); </script> </body> </html> აქ განსაზღვრულია სტანდარტული html ელემენტები. ელემენტში head განსაზღვრულია ვებგვერდის კოდირება utf-8 და გვერდის სათაური (title). body ელემენტში მოცემულია ვებგვერდის ტანი, რომელიც შედგება სათაურის ელემენტისაგან (h2) და ელემენტისაგან script. JavaScript-ის კოდის ჩართვა ვებგვერდზე ხორციელდება ტეგის &l
რას წარმოადგენს Javascript?

რას წარმოადგენს Javascript?

JAVASCRIPT, WEB
დღეისათვის ვებსაიტების სამყაროს წარმოდგენა Javascript-ის გარეშე პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. Javascript - ეს არის ის, რაც აცოცხლებს ვებსაიტებს, რომელთაც ყოველდღიურად ვათვალიერებთ ჩვენს ბრაუზერებში. Javascript შეიქმნა 1995 წელს კომპანია Netscape-ს მიერ, როგორც სცენარების ენა ბრაუზერისთვის Netscape Navigator 2. თავდაპირველად ენას ერქვა LiveScript, მაგრამ იმ დროისათვის პოპულარული სხვა ენის Java LiveScript ტალღაზე გადაერქვა სახელი და დაერქვა JavaScript. ეს მომენტი გარკვეულ გაუგებრობას იწვევს : ზოგიერთ დამწყებ დეველოპერს Java და JavaScript ლამის ერთი ენა ჰგონია. სინამდვილეში ეს ორი აბსოლუტურად განსხვავებული ენაა, რომლებიც ერთმანეთთან მხოლოდ დასახელების მსგავსებითაა დაკავშირებული. თავდაპირველად JavaScript-ს გააჩნდა შეზღუდული შესაძლებლობები. მისი მიზანი იყო, დაემატებინა ვებგვერდისთვის მცირეოდე
Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript

Building iPhone Apps with HTML, CSS, and JavaScript

გამომცემლობა: O'Reilly Media თარიღი: იანვარი 2010 გვერდები: 186 The future of mobile development is clearly web technologies like CSS, HTML and JavaScript. Jonathan Stark shows you how to leverage your existing web development skills to build native iPhone applications using these technologies." --John Allsopp, author and founder of Web Directions "Jonathan's book is the most comprehensive documentation available for developing web applications for mobile Safari. Not just great tech coverage, this book is an easy read of purely fascinating mobile tidbits in a fun colloquial style. Must have for all PhoneGap developers." -- Brian LeRoux, Nitobi Software It's a fact: if you know HTML, CSS, and JavaScript, you already have the tools you need to develop your own iPhone apps. With
JavaScript Web Applications (2011)

JavaScript Web Applications (2011)

JavaScript Web Applications გამომცემლობა: O'Reilly Media თარიღი: აგვისტო 2011 წელი გვერდები: 276 Building rich JavaScript applications that bring a desktop experience to the Web requires moving state from the server to the client side—not a simple task. This hands-on book takes proficient JavaScript developers through all the steps necessary to create state-of-the-art applications, including structure, templating, frameworks, communicating with the server, and many other issues. Throughout the book, you'll work with real-world example applications to help you grasp the concepts involved. Learn how to create JavaScript applications that offer a more responsive and improved experience. Use the Model-View-Controller (MVC) pattern, and learn how to manage dependencies inside your
Learning PHP, MySQL, and JavaScript

Learning PHP, MySQL, and JavaScript

ISBN: 978-0-596-15713-5 წელი:2009 The combination of PHP and MySQL is the most convenient approach to dynamic, database-driven web design, holding its own in the face of challenges from integrated frameworks—such as Ruby on Rails—that are harder to learn. Due to its open source roots (unlike the competing Microsoft .NET framework), it is free to implement and is therefore an extremely popular option for web development. Any would-be developer on a Unix/Linux or even a Windows/Apache platform will need to master these technologies. At the same time, the JavaScript is important, as it provides the hidden communication with the web server to create seamless interfaces. აუდიტორია This book is for people who wish to learn how to create effective and dynamic websites. This may include web
HTML 5-ის შესაძლებლობები

HTML 5-ის შესაძლებლობები

> გვერდი: 314 ISBN: 978-9941-20-895-9 ფორმატი: A4 დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017 ბეჭდურის შეძენა შეგიძლიათ  გეპეის მე-6 კორპუსში მე-2 სართულზე. წიგნში განხილულია HTML 5 WEB-ტექნოლოგიების ყველა საჭირო ელემენტი და ატრიბუტი, ახალი HTML 5 ვერსია წინა ვერსიებისაგან განსხვავებულია და იგი მოიცავს ისეთ ენებს, როგორიცაა CSS და JAVASCRIPT. ასევე წიგნში განხილულია WEB-ტექნოლოგიების გრაფიკული ელემენტები როგორებიცაა SVG და CANVAS, ასევე მოცემულია HTML API ტექნოლოგიები. წიგნი განკუთვნილია ყველასათვის, ვისაც WEB-დაპროგრამება აინტერსებს. HTML 5 ქართულად გადმოწერა/Download ან გადმოიწერეთ ჩვენგან  
Learning PHP, MySQL & JavaScript With jQuery, CSS & HTML5

Learning PHP, MySQL & JavaScript With jQuery, CSS & HTML5

Build interactive, data-driven websites with the potent combination of open-source technologies and web standards, even if you have only basic HTML knowledge. With this popular hands-on guide, you’ll tackle dynamic web programming with the help of today’s core technologies: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, CSS, and HTML5. Explore each technology separately, learn how to use them together, and pick up valuable web programming practices along the way. At the end of the book, you’ll put everything together to build a fully functional social networking site, using XAMPP or any development stack you choose.  
Beginning JavaScript,® Third Edition

Beginning JavaScript,® Third Edition

  In order to get the most out of this book, you’ll need to have an understanding of HTML and how to cre-ate a static web page. You don’t need to have any programming experience. This book will also suit you if you have some programming experience already, and would like to turn your hand to web programming. You will know a fair amount about computing concepts, but maybe not as much about web technologies. Alternatively, you may have a design background and know relatively little about the Web and comput-ing concepts. For you, JavaScript will be a cheap and relatively easy introduction to the world of pro-gramming and web application development. Whoever you are, we hope that this book lives up to your expectations. Published by Wiley Publishing, Inc. 10475 Crosspoint Boule
Beginning JavaScript, 4th Edition

Beginning JavaScript, 4th Edition

Published by Wiley Publishing, Inc. 10475 Crosspoint Boulevard Indianapolis, IN 46256 www.wiley.com Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana Published simultaneously in Canada ISBN: 978-0-470-52593-7 Manufactured in the United States of America   Wrox Press Beginning JavaScript 4th (2010) გადმოწერა
Professional JavaScript® for Web Developers

Professional JavaScript® for Web Developers

WHO THIS BOOK IS FOR This book is aimed at three groups of readers: Experienced developers familiar with object-oriented programming who are looking to learn JavaScript as it relates to traditional OO languages such as Java and C++. Web application developers attempting to enhance the usability of their web sites and web applications. Novice JavaScript developers aiming to better understand the language. In addition, familiarity with the following related technologies is a strong indicator that this book is for you: Java PHP ASP.NET HTML CSS XML This JavaScript book is not aimed at beginners lacking a basic computer science background or those looking to add some simple user interactions to web sites. These readers should instead refer to Wrox’s Beginning JavaScript, 4th Edition
Beginning JavaScript®

Beginning JavaScript®

ISBN: 978-0-470-52593-7 გვერდები: 793 გამოცემა:მე-4 JavaScript is a scripting language that enables you to enhance static web applications by providing dynamic, personalized, and interactive content. This improves the experience of visitors to your site and makes it more likely that they will visit again. You must have seen the fl ashy drop-down menus, moving text, and changing content that are now widespread on web sites — they are enabled through JavaScript. Supported by all the major browsers, JavaScript is the language of choice on the Web. It can even be used outside web applications — to automate administrative tasks, for example. This book aims to teach you all you need to know to start experimenting with JavaScript: what it is, how it works, and what you can do with it. Star