ჭდე: 10 მბ/წმ Ethernet – 10BASE-T

10 მბ/წმ Ethernet – 10BASE-T

10 მბ/წმ Ethernet – 10BASE-T

10BASE-T იყენებს მანჩესტერის კოდირებას ორ არაეკრანირებულ გრეხილ წყვილზე. ადრინდელ ვარიანტებში 10BASE-T-ში გამოიყენებოდა Cat3 კაბელი, თუმცა დღესდღეობით გამოიყენება მხოლოდ Cat5 ან უფრო ახალი ტიპის კაბელები. 10მბ/წმ Ethernet ითვლება კლასიკურ Ethernet-ად და გამოიყენებს ვარსკვლავის ფიზიკურ ტოპოლოგიას. Ethernet 10BASE-T კაბელები შეიძლება იყვნენ 100 მეტრამდე სიგრძეში სანამ მათ დასჭირდებათ კონცენტრატორი ან გამმეორებელი. 10BASE-T იყენებს ოთხწყვილიანი კაბელის ორ წყვილს და ბოლოვდება 8 გასართიანი RG-45 კონექტორით. წყვილები შეერთებულები პირველ და მეორე გასართთან გამოიყენება ინფორმაციის გასაგზავნად, ხოლო 3 და 6 გამოიყენება ინფორმაციის მისაღებად.  RG-45 კონექტორი და კაბელის კონექტორზე მიერთების სქემა ახალი ქსელის შექმნისას 10BASE-T-ს  აღარავინ ირჩევს, თუმცა ჯერჯერობით არსებობს ბევრი ქსელი აგებული მის მ