ჭდე: Angular Expressions

Udemy – Learn Angular JS for Beginners

Udemy – Learn Angular JS for Beginners

წელი: 10/2015 ვიდეო კურსი: Udemy ხანგრძლივობა: 1 hour ენა:ინგლისური AngularJS  საკითხები -Introduction to AngularJS -Your first simple Hello World App -Angular Expressions -Abstracting the controller into a module -2 Way data handling -Usage of ng-repeat, ng-show, ng-hide & ng-if -Form submissions -Usage of filter search -Uppercase and lowercase filter -Form validations [spoiler title='01 Introduction ' style='steelblue' collapse_link='true'] [/spoiler] [spoiler title=' 02 Simple Hello World App' style='steelblue' ] [/spoiler] [spoiler title='03 Angular Expressions' style='steelblue' ][/spoiler] [spoiler title='04 Abstracting the Contoller into a Module' style='steelblue' ][/spoiler] [spoiler title='05 Two-way Data Binding' style='steelblue' ][/spoiler]