ჭდე: php

ცვლადები და მათი ინიციალიზება

Keywords
ცვლადი არის მეხსიერების სახელდებული უბანი, რომელსაც მნიშვნელობა ენიჭება. ეს მნიშვნელობა შეიძლება შეიცვალოს პროგრამის მუშაობის პროცესში. ოპერატორს, რომლის საშუალებითაც ხდება ცვლადების გამოცხადება, შემდეგი სინტაქსი აქვს: ტიპი ცვლადის_სახელი; სადაც, ტიპი ცვლადის ტიპია, ცვლადის_სახელი - კი მისი სახელი. ნებისმიერი ცვლადი გამოცხადებული უნდა იყოს მის გამოყენებამდე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილი ექნება შეცდომას. ამასთან, ცვლადს უნდა მიენიჭოს მხოლოდ შესაბამისი ტიპის მნიშვნელობები. მაგალითად, bool ტიპის ცვლადს უნდა მიენიჭოს true ან false მნიშვნელობა და არა წილადი ან სხვა. ავტ: რომან სამხარაძე
პროგრამირების ენა PHP-ს ზოგადი მიმოხილვა

პროგრამირების ენა PHP-ს ზოგადი მიმოხილვა

PHP, WEB
დღეისათვის PHP წარმოადგენს ვებპროგრამირების ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ ენას. ინტერნეტში საიტების და ვებსერვისების დიდი ნაწილი შექმნილილა PHP-ს მეშვეობით. ზოგიერთი შეფასებით PHP გამოიყენება საიტების 80%-ში, რომელთა შორისაა facebook.com, vk.com, baidu.com და სხვა. ასეთი პოპულარულობა არაა გასაკვირი.ენის სიმარტივე საშუალებას იძლევა სწრაფად და ადვილად შევქმნათ ნებისმიერი სირთულის საიტები და პორტალები. PHP შეიქმნა 1994 წლს დანიელი პროგრამისტის რასმუს ლერდორფის მიერ და თავიდან წარმოადგენდა სკრიპტების კრებულს პროგრამირების სხვა ენაზე - Perl-ზე. მოგვიანებით მოხდა ამ სკრიპტების გადაწერა პროგრამირების ენა C-ის ინტერპრეტატორზე. შექმნის დღიდან PHP (სახელწოდება მიღებულია Hypertext Preprocessor-ის შემოკლებით) წარმოადგენს ვებსაიტების შექმნის ინსტრუმენტების მოხერხებულ ნაკრებს. რა უპირატესობები აქვს PHP-
Learning PHP, MySQL, and JavaScript

Learning PHP, MySQL, and JavaScript

ISBN: 978-0-596-15713-5 წელი:2009 The combination of PHP and MySQL is the most convenient approach to dynamic, database-driven web design, holding its own in the face of challenges from integrated frameworks—such as Ruby on Rails—that are harder to learn. Due to its open source roots (unlike the competing Microsoft .NET framework), it is free to implement and is therefore an extremely popular option for web development. Any would-be developer on a Unix/Linux or even a Windows/Apache platform will need to master these technologies. At the same time, the JavaScript is important, as it provides the hidden communication with the web server to create seamless interfaces. აუდიტორია This book is for people who wish to learn how to create effective and dynamic websites. This may include web