Tag: virtual clone

Virtual CloneDrive

Virtual CloneDrive

Virtual CloneDrive - უტილიტა, რომელიც განკუთნილია ვირტუალური დისკების და მონაცემების შესაქმნელად, ამოღებული პრგრამებით CloneCD და CloneDVD. პროგრამის დაინსტალირების და კომპიუტერის გადატვითვის შემდეგ სისტემაში იქმნება ვირტუალური CD/DVD-ROM, რომელშიც თავსდბა სხვადასხვა მონაცემები… (more…)