კომპიუტერთან თუ არასწორედ ზიხართ

კომპიუტერთან თუ არასწორედ ზიხართ

კომპიუტერთან არასწორედ თუ ზიხარ მაშინ კედელთან გააკეთეთ სურათზე როგორც არის მოცემული

კოპთან არასწორი ჯდომა