რატომ IPv6?

–  IPV4-მისამართის 32 ბიტი თეორიულად 232, ანუ 4294967296 მისამართს იტევს ( 4.3 მილიარდამდე) – ბოლო წლებში მომრავლებული ქსელური მოწყობილობების წყალობით IP-მისამართების დეფიციტი მივიღეთ
IPv6 128 ბიტ-ინფორმაციას შეიცავს და კოლოსალური რაოდენობის ქსელური მოწყობილობების დამისამართება შეუძლია( 2 128 რაც ოცდაცხრამეტნიშნა რიცხვია!)

IPV6

ახლო მომავალში, ორივე – IPv4 და IPv6 სტანდარტი იქნება თანაარსებობის პირობებში. პრობლემა ისაა, რომ IPv6 ძველ მოწყობილობებთან არათავსებადია. თუ ერთ მშვენიერ დღეს, მთელი ინტერნეტი პროტოკოლის ახალ ვერსიაზე გადავა, ყველას ძველი ქსელური მოწყობილობის ახლით შეცვლა მოუწევს IETF ქმნის სხვადასხვა პროტოკოლებს, რათა დაეხმაროს ქსელის ადმინისტრატორებს მოახდინონ მათი ქსელების მიგრაცია IPv6-ში.

 

Ipv4-დან Ipv6-ზე გადასვლის კატეგორიები

Dual-Stack – მოწყობილობებს Dual-Stack მხარდაჭერით, ძალუძთ ერთს და იმავე ქსელში ორივე ოქმის გამოყენება Dual

dual-Stack

Tunnelling – Tunnelling მეთოდის დროს ხდება – IPV4 პაკეტის შიგნით IPV6 პაკეტის ინკაპსულირება

Tunnelling

Translation – მოცემული მეთოდის დროს ხდება – IPV6 პაკეტის გარდაქმნა IPV4-ში და პირიქით

Translation

IPv6 მისამართის წარმოდგენის ფორმატი

  • IPV6 მისამართები წარმოდგენილია 16-ით ფორმატში

ipv6

IPV6 როგორც 128 ბიტიანი მისამართი, წარმოდგენილია 8 ჰექსტეტის სახით;
– თითოეულ ჰექსტეტში გვაქვს 4 16-ითის სიმბოლო რაც წარმოადგენს 16 ბიტიან რიცხვს ორობითში;
– ჰექსტეტები : (2 წერტილით) გამოიყოფა

ჰექსტეტებში შესაძლებელია ჩაწერის დროს 0-ის გამოტოვება

მიჯრით განლაგებული მთლიანად 0-ის შემცველი ჰექსტეტების ნაცვლად შეგვიძლია ჩავწეროთ:

წყარო:ქსელის ადმინისტრირება

ავტ:ვ. ოთხოზორია. ზ. ცირამუა. შ.სვანიშვილი