ენები

სხვადასხვა დაპროგრამირების ენები

Microsoft Visual C#. Step by Step / Microsoft Visual C#. Подробное руководство

Microsoft Visual C#. Step by Step / Microsoft Visual C#. Подробное руководство

წელი: 2017ავტორი: John Sharp / Джон Шарпმთრაგმნელი: Н. ВильчинскийISBN: 978-5-496-02372-6ენა: ინგლისურიფორმატი: Pdfხარისხვი: 848 ( pdf) აღწერა: Освойте основы программирования и углубите свои познания, используя новейшую версию C# с Visual Studio 2015. Вы научитесь быстро писать код и создавать проекты, работать с переменными, операторами, выражениями и методами, разрабатывать надежные приложения с обработкой ошибок и исключений, использовать коллекции, создавать запросы LINQ, а кроме того получите навыки объектно-ориентированного программирования. Книга пригодится разработчикам программного обеспечения, которые только начинают работать с Visual C# или хотят перейти на новую версию ПО, а также всем, кто знает хотя бы один язык программирования. Опыт работы с Microsoft .NET или Visual S
Visual Studio 2019 Serial Key

Visual Studio 2019 Serial Key

  Visual Studio Enterprise 2019 Serial Key: BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF Visual Studio Professional 2019 Serial Key: NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3Y ---------------- Visual Studio Enterprise 2017 Serial Key: NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF Visual Studio Professional 2017 Serial Key: KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH
Clojure for Data Science

Clojure for Data Science

წელი: 2015ავტორი: Henry Garnerგამომცემლობა: Packt PublishingISBN: 10: 1784397180, 13: 978-1784397180ენა: ინგლისურიფორმატი: PDFგვერდები: 608აღწერა: Statistics, big data, and machine learning for Clojure programmers About This Book Write code using Clojure to harness the power of your data Discover the libraries and frameworks that will help you succeed A practical guide to understanding how the Clojure programming language can be used to derive insights from data Who This Book Is For This book is aimed at developers who are already productive in Clojure but who are overwhelmed by the breadth and depth of understanding required to be effective in the field of data science. Whether you're tasked with delivering a specific analytics project or simply suspect that you could
Doing Data Science. Straight Talk from the Frontline

Doing Data Science. Straight Talk from the Frontline

წელი: 2013 ავტორი: Cathy O'Neil, Rachel Schutt გამომცემლობა: O'Reilly Media ISBN: 10: 1449358659, 13: 978-1449358655ენა: ინგლისურიფორმატი: PDF აღწერა Now that people are aware that data can make the difference in an election or a business model, data science as an occupation is gaining ground. But how can you get started working in a wide-ranging, interdisciplinary field that’s so clouded in hype? This insightful book, based on Columbia University’s Introduction to Data Science class, tells you what you need to know. In many of these chapter-long lectures, data scientists from companies such as Google, Microsoft, and eBay share new algorithms, methods, and models by presenting case studies and the code they use. If you’re familiar with linear algebra, probability, and statistic
Data Science for the Layman

Data Science for the Layman

წელი: 2019ავტორი: Annalyn Ng, Kenneth Soo / Анналин Ын, Кеннет Суენა: რუსულიფორმატი: PDFგვერდები: 208აღწერა: Cегодня Big Data - это большой бизнес. Нашей жизнью управляет информация, и извлечение выгоды из нее становится центральным моментом в работе современных организаций. Не важно кто вы - деловой человек, работающий с аналитикой, начинающий программист или разработчик - "Теоретический минимум по Big Data" позволит разобраться в основах новой и стремительно развивающейся отрасли обработки больших данных.Хотите узнать о больших данных и механизмах работы с ними? Каждому алгоритму посвящена отдельная глава, в которой не только объясняются основные принципы работы, но и даются примеры использования в реальных задачах. Большое количество иллюстраций и простые комментарии позволят л
ქსელთან მუშაობის საფუძვლები

ქსელთან მუშაობის საფუძვლები

Java-ს ქსელურ მხარდაჭერას საფუძვლად სოკეტის (socket) კონცეფცია უდევს. ქსელის საბოლოო წერტილის იდენტიფიცირებას სოკეტი ახდენს. სოკეტის პარადიგმა გასული საუკუნის 80ან წლებში 4.2 BSD Berkley UNIX ვერსიაში გამოჩნდა. სწორედ ამ მიზეზით გამოიყენება ტერმინი ბერკლის სოკეტი. სოკეტები თანამედროვე ქსელების საფუძვლებია, რადგან სოკეტი ცალკეულ კომპიუტერს უფლებას აძლევს ერთდროულად გაუწიოს მომსახურება როგოც მრავალ კლიენტს, ასევე სხვადასხვა ტიპის არაერთ ინფორმაციას. ეს პორტის (port) გამოყენების ხარჯზე მიიღწევა, რომელიც განსაზღვრულ კომპიუტერზე ნუმირებულ სოკეტს წარმოადგენს. ამბობენ, რომ სერვერული პროცესი პორტს მანამდე „უსმენს“, სანამ კლიენტი არ დაუკავშირდება მას. სერვერს მრავალი კლიენტის მიღება შეუძლია, რომლებიც პორტის ერთსა და იმავე ნომერთან არიან ჩართულები, თუმცა ყოველი სეანსი უნიკალურია. სოკეტური კომუნი
პარალელური დაპროგრამება

პარალელური დაპროგრამება

პარალელური დაპროგრამება თანამედროვე დაპროგრამების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. ვინაიდან ის გარკვეულწილად ითვალისწინებს განსაკუთრებულ სიტუაციებს (გამონაკლისებს), ამიტომ აღნიშნული საკითხის განხილვა  მიზანშეწონილად ჩავთვალეთ.  განსაკუთრებული სიტუაციების (გამონაკლისების) დამუშავება გამონაკლისი არასტანდარტული სიტუაციაა, რომელიც კოდის შესრულების დროს წარმოიქმნება. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, გამონაკლისი შეცდომაა, რომელიც პროგრამის შესრულების დროს იჩენს თავს. დაპროგრამების ენებში, სადაც გამონაკლისების, ანუ განსაკუთრებული სიტუაციების დამუშავება ავტომატურად არ ხდება, შეცდომები „ხელით“ უნდა შესწორდეს პროგრამისტის მიერ, რაც საკმაოდ დამღლელი და შრომატევადი პროცესია. გამონაკლისების დამუშავების თვალსაზრისით, Java ამ პრობლემებისგან გვათავისუფლებს და მათი მართვა ობიექტზე ორიენტირებულ სამ
ინტერფეისები

ინტერფეისები

interface საკვანძო სიტყვის გამოყენება საშუალებას გვაძლევს კლასის ინტერფეისი სრულად გამოვყოთ მისი რეალიზაციისგან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, interface საკვანძო სიტყვის გამოყენებით შეგვიძლია მივუთითოთ ის მოქმედებები, რაც კლასმა უნდა შეასრულოს, მაგრამ არა ის, თუ როგორ შეასრულოს ეს მოქმედებები. სინტაქსური თვალსაზრისით, ინტერფეისები კლასების ანალოგიურია, მაგრამ ისინი არ შეიცავენ ეგზემპლიარის ცვლადებს, ხოლო მათი მეთოდების გამოცხადება არ მოიცავს მეთოდების ტანს. პრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ ინტერფეისები ისე შეგვიძლია გამოვაცხადოთ, რომ მათი რეალიზაცია არ იქნეს მითითებული. ინტერფეისის განსაზღვრის შემდეგ, მისი რეალიზება კლასების ნებისმიერ რაოდენობას შეუძლია. ამას გარდა, ერთ კლასს ინტერფეისების ნებისმიერი რაოდენობის რეალიზება შეუძლია. ინტერფეისის რეალიზებისთვის კლასმა უნდა შექმნას ინტერფეისის მიერ გა
Hacking Secret Ciphers with Python

Hacking Secret Ciphers with Python

uthor: Al Sweigart, 2013 The book teaches complete beginners how to program in the Python programming language. The book features the source code to several ciphers and hacking programs for these ciphers. The programs include the Caesar cipher, transposition cipher, etc. [media-downloader media_id="5995" texts="Download File/გადმოწერა"]
Learning to Program Using Python

Learning to Program Using Python

Python now is what BASIC was in 1980s . With the broad range of modules for any purpose there is hard to find problem which can’t be solved with this easy to learn and use language. OLinuXino OSHW Linux computers can be programmed with Python and you can have access to all GPIOs, I2C, SPI, UARTs etc resources using py modules. [media-downloader media_id="5991"]

ტიპების დაყვანის ოპერატორი (cast operator) 

ტიპის დაყვანა - ესაა ერთი ტიპის მეორე ტიპად გარდაქმნის ოპერაცია. ის გამოიყენება მონაცემების შეუთავსები ტიპების მიმართ. ტიპების ასეთ გარდაქმნას ცხადი (აშკარა) ეწოდება. ტიპების დაყვანის ოპერატორის სინტაქსია: (საბოლოო_ტიპი) გამოსახულება; აქ საბოლოო_ტიპი მიუთითებს თუ რომელ ტიპად უნდა გარდაიქმნას მითითებული გამოსახულების შედეგი. მოყვანილი პროგრამით სრულდება ტიპების გარდაქმნის დემონსტრირება. { // პროგრამა 2.23 // პროგრამაში ხდება ტიპების გარდაქმნა შეუთავსებ ტიპებს შორის double wiladi1, wiladi2; byte baiti; int mteli; char simbolo; wiladi1 = double.Parse(textBox1.Text); wiladi2 = double.Parse(textBox2.Text); // double ტიპის გამოსახულება გარდაიქმნება int ტიპად mteli = ( int ) ( wiladi1 / wiladi2 ); // აქ ხდება ინფორმაციის დაკარგვა label1.Text = mteli.ToString(); // აქ ინფორმაცია ა
Modern Java Recipes

Modern Java Recipes

წელი: 2017 ავტორი: Kousen K. გამოცემლობა: O'Reilly Media ISBN: 978-1491973172 ენა: ინგლისური ფორმატი:PDF გვერდები: 322 აღწერა: The introduction of functional programming concepts in Java SE 8 was a drastic change for this venerable object-oriented language. Lambda expressions, method references, and streams fundamentally changed the idioms of the language, and many developers have been trying to catch up ever since. This cookbook will help. With more than 70 detailed recipes, author Ken Kousen shows you how to use the newest features of Java to solve a wide range of problems. For developers comfortable with previous Java versions, this guide covers nearly all of Java SE 8, and includes a chapter focused on changes coming in Java 9. Need to understand how functional idioms will