ვიდეო გაკვეთილები

Designing and Publishing Websites With Adobe Muse

Designing and Publishing Websites With Adobe Muse

წელი: 08/2014 ავტორი: Tuts+ საიტი: tutsplus.com ავტორი: Michael Chaize ენა: ინგლისური With Adobe Muse, graphic designers can create and publish an engaging website without coding! In this step-by-step course, you'll learn how to design beautiful and modern web pages, how to create a mobile experience, add visual effects, interactive widgets, and finally publish your website. Adobe Muse is a great way to jump into the Web Design world without learning HTML or CSS.
The Complete Xamarin Developer Course iOS And Android

The Complete Xamarin Developer Course iOS And Android

წელი: 2018 აკადემია: Udemy ავტორი: Eduardo Rosas ხანგრძლივობა: 25.5სთ ენა: ინგლისური აღწერა: მოცემულუ ვიდეო კურსი საშულებას გაზლევთ დააუფლოთ IOS და android-ის აპლიკაცეების შექმნას xamarin გამოყენებით. [bg_collapse view="link" color="blue" icon="arrow" expand_text="playlist" collapse_text="close" ]Intro to Xamarin  21:01 What is Xamarin? Preview Why use Xamarin review 05:26 Xamarin Classic vs Xamarin Forms 04:17 The Apps we'll build 04:38 – Requirements and Preparing the Environment 28:36 Requirements 07:19 Installing Xcode on macOS Preview 02:57 Installing Xamarin on macOS 05:01 Installing Xamarin on Windows Preview 04:00 Setting the connection between Visual Studio and a Mac computer Preview 04:18 Enabling the Xamarin Live Player on Windows
Unity  2D Game Development – Beginners Guide [2018]

Unity 2D Game Development – Beginners Guide [2018]

წელი: 30.04.2018 შემქმნელი: Packt Publishing ავტორი: Lauren S. Ferro ხანგრძლივობა: 2:24 ენა:ინგლისური აღწერა: თუ გაქვს იდეა და არ იცი თამაში როგორ შექმნა მაშინ ეს კურსი შენთვისაა T[bg_collapse view="button-blue" color="#ffffff" icon="eye" expand_text="საკითხების ნახვა" collapse_text="Show Less" ]able of Contents Press Start The Course Overview The Game Design Process The Unity Engine An Overview of Built-In Features in Unity Working with Assets Textures and Sprites Setting up Sprites Setting up the Angel Cakes project Let’s Make Some Prefabs Audio and Sound FX in Unity Creating and Assembling the Angel Moving the Character to the New Position Collectable System Prefabs for Our Game Objects Building the Map It’s About U and I UI Introduction to the UI Syste
Python Machine Learning Tips, Tricks, and Techniques

Python Machine Learning Tips, Tricks, and Techniques

წელი: 06/2018 შემქნელი: Packtpub საიტი: packtpub.com ავტორი:Valeriy Babushkin ხანგრძლივობა: 2:46 ენა:ინგლისური აღწერა [bg_collapse view="button-blue" color="F1F1F1" icon="zoom" expand_text="ვრცლად" collapse_text="შეკუმშვა" ]machine learning allows us to interpret data structures and fit that data into models to identify patterns and make predictions. Python makes this easier with its huge set of libraries that can be easily used for machine learning. In this course, you will learn from a top Kaggle master to upgrade your Python skills with the latest advancements in Python.   It is essential to keep upgrading your machine learning skills as there are immense advancements taking place every day. In this course, you will get hands-on experience of solving real problems by impleme
Udemy – Learn Angular JS for Beginners(Angular JS დამწყებთათვის)

Udemy – Learn Angular JS for Beginners(Angular JS დამწყებთათვის)

წელი: 10/2015 კურსი: Udemy საათი: 1 სთ ენა:ინგლისური აღწერა: ეს კურსი განკუთვნილია იმისთვის, რომ გესმოდეთ AngularJS- ის საფუძვლები სწრაფად და ამომწურავად შეისწავლოს. AngularJS ძირითადად JavaScript ჩარჩო (ღია ვებ-პროგრამების ჩარჩო) ბიბლიოთეკაა, რომელიც JavaScript ფაილის სახით ვრცელდება. ძირითადად გამოიყენება  (SPA) განვითარებაში. (more…)
XAML in Xamarin Forms

XAML in Xamarin Forms

წელი: 21/11/2017 გამოშვება: Lynda მიმოხილვა: lynda.com/Xamarin-tutorials/XAML-Xamarin-Forms/645040-2.html ავტორი: Helen Miller, Mark Taparauskas, Jesse Dietrichson ხანგრძლივობა: 1h 1m ენა:ინგლისური   დავალებები  
მონაცემთა ფორმატის განსაზღვრა

მონაცემთა ფორმატის განსაზღვრა

მოგესალმებით, ვიდეო გაკვეთილში ვისაუბრებთ, ელექტრონულ ცხრილებში, თუ როგორ მივანიჭოთ სხვადასხვა ფორმატი. მონაცემთა ტიპების განსახილველად გახსენით ელექტრონული ცხრილი. როგორც ხედავთ, ჩემს სამუშაო ფურცელზე მოცემულია რამდენიმე ტიპის ინფორმაცია: სახელი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი და დარიცხული თანხა, რომელზეც ვაპირებ სხვადასხვა მონაცემთა ფორმატის განხილვას. პირველ რიგში, შევავსებ აღნიშნულ ველებს. უჯრაში მონაცემის თავდაპირველი შეტანისას უჯრის ფორმატი არ არის განსაზღვრული და ელექტრონული ცხრილი თვითონ განსაზღვრავს მონაცემის ფორმატს. იმისათვის რომ ჩვენ თავად შევარჩიოთ უჯრის მონაცემის ფორმატი, შევხედოთ ,,HOME’’ მენიუში ,,number’’ ჩანართს, თუ დააკვირდებით ჩამოსაშლელ ველს, მასში მოცემულია მონაცემთა ფორმატის სხვა და სხვა ტიპები. თუ გსურთ უჯრედს რაიმე კატეგორიის ფო
სურათის და გრაფიკული ელემენტების ჩასმა

სურათის და გრაფიკული ელემენტების ჩასმა

მოგესალმებით, ვიდეო გაკვეთილში განვიხილავთ სურათის ჩასმას ელექტრონულ ცხრილებში, ასევე გრაფიკული ელემენტის შემოტანას და სამუშაო ფურცლის ფონის შეცვლას სურათის მეშვეობით. გავხსნათ ელექტრონული ცხრილების პროგრამა და სურათის შემოსატანად შევიდეთ ლენტის ზოლზე ,,insert’’ მენიუში. სურათის ჩასასმელად გვაქვს ორი ვარიანტი: ერთი არის ,,picture’’ ბრძანება , ხოლო მეორე ,,online picture’’. ,,picture’’ საშუალებას იძლევა ჩვენს კომპიუტერში არსებული სურათი ჩავსვათ ელექტრონული ცხრილების სამუშაო ფურცელზე, ხოლო ,,online pictures’’ საშუალებას გვაძლევს ინტერნეტ სივრცეში მოცემული სურათები ჩავსვათ ელექტრონულ ცხრილებში. ამჟამად მე შევარჩევ ,,pictures’’ ბრძანებას და კონტექსტურ მენიუში მოვნახავ სურათს, რომელიც უკვე ჩაწერილი მაქვს კომპიუტერში. სურათის შემოსატანად დავაწკაპუნოთ სასურველ სურათს, და მის ჩასასმელად დავაჭირო
Microsoft office Excel 2013 – ელექტრონული ცხრილები

Microsoft office Excel 2013 – ელექტრონული ცხრილები

  ელექტრონული ცხრილების გასაშვებათ Windows XP და Windows 7-ის ოპერაციულ სისტემაში ხდება შემდეგი გზით: Start All Programs           Microsoft Office 2013 Excel 2013. გამოსულ დიალოგურ ფანჯარაში, თუ გვსურს ცარიელი ფურცელის (დავთრის) გახსნა, ავირჩიოთ Blank Workbook (ცარიელი სამუშაო წიგნი), ან შევარჩიოთ ჩვენთვის სასურველი მზა ფორმა. მოქმედებათა თანმიმდევრულად შესრულების შემთხვევაში გაიხსნება ელექტრონული ცხრილების პროგრამა, რომელიც წარმოდგენილია Windows-ის სტანდარტული ფანჯრის სახით. ელექტრონული ცხრილების გაშვება სხვადასხვა გზითაც ხდება, თუმცა, აღნიშნული ბრძანებათა თანმიმდევრობა არის უნიკალური. კურსი: .ict.tpdc.ge
Udemy – Learn Angular JS for Beginners

Udemy – Learn Angular JS for Beginners

წელი: 10/2015 ვიდეო კურსი: Udemy ხანგრძლივობა: 1 hour ენა:ინგლისური AngularJS  საკითხები -Introduction to AngularJS -Your first simple Hello World App -Angular Expressions -Abstracting the controller into a module -2 Way data handling -Usage of ng-repeat, ng-show, ng-hide & ng-if -Form submissions -Usage of filter search -Uppercase and lowercase filter -Form validations [spoiler title='01 Introduction ' style='steelblue' collapse_link='true'] [/spoiler] [spoiler title=' 02 Simple Hello World App' style='steelblue' ] [/spoiler] [spoiler title='03 Angular Expressions' style='steelblue' ][/spoiler] [spoiler title='04 Abstracting the Contoller into a Module' style='steelblue' ][/spoiler] [spoiler title='05 Two-way Data Binding' style='steelblue' ][/spoiler]