წიგნები

ელექტრონული წიგნები გადამოწერა

PHP ГЛАЗАМИ ХАКЕРА

ავტორი: Фленов Михаил Рассмотрены вопросы безопасности и оптимизации сценариев на языке РНР. Описаны типичные ошибки программистов, благодаря которым хакеры проникают на…

html სახელმძღვანელო

გვერდი: 314ISBN: 978-9941-20-895-9ფორმატი: A4დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017ბეჭდურის შეძენა შეგიძლიათ  გეპეის მე-6 კორპუსში მე-2 სართულზე. წიგნში განხილულია HTML 5 WEB-ტექნოლოგიების ყველა საჭირო ელემენტი და ატრიბუტი, ახალი HTML 5 ვერსია წინა…