WEB

ვებ პროგრამირება

html სახელმძღვანელო

html სახელმძღვანელო

გვერდი: 314ISBN: 978-9941-20-895-9ფორმატი: A4დამტკიცების თარიღი – 17.05.2017ბეჭდურის შეძენა შეგიძლიათ  გეპეის მე-6 კორპუსში მე-2 სართულზე. წიგნში განხილულია HTML 5 WEB-ტექნოლოგიების ყველა საჭირო ელემენტი და ატრიბუტი, ახალი HTML 5 ვერსია წინა ვერსიებისაგან განსხვავებულია და იგი მოიცავს ისეთ ენებს, როგორიცაა CSS და JAVASCRIPT. ასევე წიგნში განხილულია WEB-ტექნოლოგიების გრაფიკული ელემენტები როგორებიცაა SVG და CANVAS, ასევე მოცემულია HTML API ტექნოლოგიები. წიგნი განკუთვნილია ყველასათვის, ვისაც WEB-დაპროგრამება აინტერსებს. HTML5 შესაძლებლობები ლაშა იაშვილიჩამოტვირთვა
PHP SOLUTIONS: DYNAMIC WEB DESIGN MADE EASY

PHP SOLUTIONS: DYNAMIC WEB DESIGN MADE EASY

ავტორი: David Powers This is the second edition of David Power's highly-respected PHP Solutions: Dynamic Web Design Made Easy. This new edition has been updated by David to incorporate changes to PHP since the first edition and to offer the latest techniques--a classic guide modernized for 21st century PHP techniques, innovations, and best practices.You want to make your websites more dynamic by adding a feedback form, creating a private area where members can upload images that are automatically resized, or perhaps storing all your content in a database. The problem is, you're not a programmer and the thought of writing code sends a chill up your spine. Or maybe you've dabbled a bit in PHP and MySQL, but you can't get past baby steps. If this describes you, the
PHP 7 ZEND CERTIFICATION STUDY GUIDE: ACE THE ZCE 2017-PHP EXAM

PHP 7 ZEND CERTIFICATION STUDY GUIDE: ACE THE ZCE 2017-PHP EXAM

ავტორი: Andrew Beak This book explains the structure of the examination and then addresses each of the topics for PHP 7.A short quiz follows each chapter to help identify gaps in your knowledge. PHP 7 Zend Certification Study Guide also contains a practice test containing 70 questions from the entire syllabus to use when reviewing for your exams. The book provides original code examples throughout and every php featured is explained clearly with examples and uses an efficient way to describe the most important details of the particular feature. What You'll LearnBrush up your knowledge of PHP programmingExplore new features of the PHP v7.1Build a secure configuration of your serverReview strategies and tips to get Zend CertifiedWho this Book Is ForIntermediate PHP programmers with t
MODERN PHP

MODERN PHP

Author: Josh Lockhart Modern PHP is my next endeavor toward the same goal. This book is not a reference manual. Nope. This book is a friendly and fun conversation between you and me. I’ll introduce you to the modern PHP programming language. I’ll show you the latest PHP techniques that I use every day at work and on my open source projects. And I’ll help you use the latest coding standards so you can share your PHP components and libraries with the PHP community.  წიგნის შესახებ: Part I demonstrates new PHP features like namespaces, generators, and traits. It introduces you to the modern PHP language, and it exposes you to features you may not have known about until now.Part II explores good practices that you should implement in your PHP applications. Hav
PHP & MYSQL: NOVICE TO NINJA, 5TH EDITION

PHP & MYSQL: NOVICE TO NINJA, 5TH EDITION

Author: Kevin Yank This book covers everything from installing PHP & MySQL under Windows, Linux, and Mac through to building a live web-based content management system. კონტენტი PrefaceInstallationIntroducing MySQLIntroducing PHPPublishing MySQL Data on the WebRelational Database DesignStructured PHP ProgrammingA Content Management SystemContent Formatting with Regular ExpressionsCookies, Sessions, and Access ControlMySQL AdministrationAdvanced SQL QueriesBinary DataA. Manual Installation InstructionsB. MySQL Syntax ReferenceC. MySQL FunctionsD. MySQL Column TypesIndex DOWNLOAD/ჩამოტვირთვა
PHP & MYSQL NOVICE TO NINJA

PHP & MYSQL NOVICE TO NINJA

ავტორი: Kevin Yank ISBN 978-0-9872478-1-0 (ebook) Though primarily a book about PHP, MySQL is analyzed to a greater degree in the PHP & MySQL Novice to Ninja book. However, that doesn’t mean that PHP is left incomplete. PHP &MySQL Novice to Ninja is well written, engaging and more than satisfactorily covers basics of PHP as well as MySQL. Hence, it makes up for an excellent PHP book for newcomers. DOWNLOAD/ჩამოტვირთვა
PHP 7 Programming Blueprints

PHP 7 Programming Blueprints

PHP 7 Programming Blueprints წელი: 2016ავტორი: Jose Palala, Martin Helmichგამომცემლობა: Packt PublishingISBN: 9781785889714ენა: ინგლისურიფორმატი: PDFგვერდები: 320აღწერა: When it comes to modern web development, performance is everything. The latest version of PHP has been improvised and updated to make it easier to build for performance, improved engine execution, better memory usage, and a new and extended set of tools. If you’re a web developer, what’s not to love? This guide will show you how to make full use of PHP 7 with a range of practical projects that will not only teach you the principles, but also show you how to put them into practice. It will push and extend your skills, helping you to become a more confident and fluent PHP developer.You’ll find out how to build a
რა არის Scope?

რა არის Scope?

(არა, პლებეური ცრუ ღმერთი არასწორია) Scope - განსაზღვრის არე არის წესების ნაკრები, ცვლადის მისი სახელის (იდენტიფიკატორის) მიხედვით მოსაძებნად. თუკი თქვენ რომელიმე კლასიკურ დაპროგრამების ენას ფლობთ (მაგ: C++, Java, C# და ა.შ.) ალბათ გსმენიათ ლოკალურ და გლობალურ ცვლადებზე: var globalVar; // ეს ცვლადი გლობალურია int main(){ // #1 ბლოკი var mainVar; // ეს ცვლადი ლოკალურია main ფუნქციაში someVar = 2; // გამოიწვევს შეცდომას { // #2 ბლოკი var tmpVar; // ეს ცვლადი ლოკალურია ამ ბლოკში } // tmpVar იშლება მეხსიერებიდან tmpVar = 3; // გამოიწვევს შეცდომას return 0; } // mainVar იშლება მეხსიერებიდან // პროგრამის დასრულების შემდეგ globalVar წაიშლება მეხსიერებიდან აქ ყველაფერი მარტივადაა: ცვლადები ბლოკებს შორის, იმავე ბლოკისათვის ლოკალურია და ხელმისაწვდ
Ethical Hacking with JavaScript

Ethical Hacking with JavaScript

წელი: 10/2018შემქნელი: LinkedIn Learningავტორი: Emmanuel Henriხანგრძლივობა: 0:32ენა: ინგლისურიაღწერა: Web applications combine complexity and exposure to networks. JavaScript and the web offer great power, but also many opportunities to leave doors open to hackers. Ethical hacking lets you find those open doors before they can be exploited, and ensure that your sites and applications stay safe. This course was designed to equip JavaScript developers with ethical hacking techniques and tools that can help them boost the security of their JavaScript code. Instructor Emmanuel Henri shows how to put together an attack strategy and do some reconnaissance work using key tools, including Snyk, which automates finding and fixing vulnerabilities in projects. He also dives into some of
React в действии

React в действии

წელი: 2019ავტორი: Томас М.Т. ISBN: 978-5-4461-0999-9 სერია: პროფსიონალებისთვის ენა: Русский ფორმატი:PDF აღწერა: Книга «React в действии» знакомит фронтенд-разработчиков с фреймворком React и смежными инструментами. Сначала вы познакомитесь с библиотекой React, затем освежите материал о некоторых фундаментальных идеях в данном контексте и узнаете о работе с компонентами. Вы на практике освоите чистый React (без транспиляции, без синтаксических помощников), перейдете от простейших статических компонентов к динамическим и интерактивным. Во второй половине книги рассмотрены различные способы взаимодействия с React. Вы изучите базовые методы жизненного цикла, научитесь создавать поток данных, формы, а также тестировать приложения. На закуску вас ждет материал об архитектуре React-прил
ისწავლე React

ისწავლე React

წელი 2018ავტორი: Wieruch R., Pyltsyn A.გვერდები: 231აღწერა: React в последнее время выигрывает на фоне других jаvascript библиотек своей популярностью, что делает изучение её ещё более обязательным и полезным для разработчиков на jаvascript. Это руководство представляет из себя путеводитель по технологии, в котором рассказывается, как правильно изучать React, с чего начинать и какие источники ещё смотреть. Также вы познакомитесь с ES6 и напишите множество готовых веб-приложений. ჩამოტვირთვა
ქსელთან მუშაობის საფუძვლები

ქსელთან მუშაობის საფუძვლები

Java-ს ქსელურ მხარდაჭერას საფუძვლად სოკეტის (socket) კონცეფცია უდევს. ქსელის საბოლოო წერტილის იდენტიფიცირებას სოკეტი ახდენს. სოკეტის პარადიგმა გასული საუკუნის 80ან წლებში 4.2 BSD Berkley UNIX ვერსიაში გამოჩნდა. სწორედ ამ მიზეზით გამოიყენება ტერმინი ბერკლის სოკეტი. სოკეტები თანამედროვე ქსელების საფუძვლებია, რადგან სოკეტი ცალკეულ კომპიუტერს უფლებას აძლევს ერთდროულად გაუწიოს მომსახურება როგოც მრავალ კლიენტს, ასევე სხვადასხვა ტიპის არაერთ ინფორმაციას. ეს პორტის (port) გამოყენების ხარჯზე მიიღწევა, რომელიც განსაზღვრულ კომპიუტერზე ნუმირებულ სოკეტს წარმოადგენს. ამბობენ, რომ სერვერული პროცესი პორტს მანამდე „უსმენს“, სანამ კლიენტი არ დაუკავშირდება მას. სერვერს მრავალი კლიენტის მიღება შეუძლია, რომლებიც პორტის ერთსა და იმავე ნომერთან არიან ჩართულები, თუმცა ყოველი სეანსი უნიკალურია. სოკეტური კომუნი
<img>

  სურათის ტეგი სადაც შესაძლებელია სურათების ჩასმა.  მასში აუცილებლად მოთავსებული არის ატრიბუტი src ,რომელიც აღწერს თუ სურათი სად იმყოფება, ის ერთგვარად წარმოადგენს სურათის ლინკს და ზუსტად ეს გახლავთ ატრიბუტი. ქვემოთ მოცემულ img  ტეგში  ასევე გვხდება სურათის სიგანის-width  და სიმაღლის-  height ატრიბუტები. მაგალითი: <img src="surati.jpg“ width="140" height="342">   ალბათ გასაგებია, რომ 140 და 342 მისი ზომებია, საერთოდ  კი ატრიბუტის სინტაქსი ასე გამოიყურება: <ტეგი სახელი=“ცვლადი“> მოცემულ ტეგს აქვს რამდენიმე ატრიბუტი, რომელსაც HTML5 ის  მხარდაჭერა აქვს, HTML4.01-ისგან განსხვავებით, HTML4.01-ში იყო და: align, border, hspace, vspace ხოლო დარჩენილი ატრიბუტები გახლავთ: alt- ამ ატრიბუტში იწერება ტექსტი რომელიც შემდეგ არ ჩნდება საიტზე<img alt="ტექსტი"> მის აზრი ის არის რომ ეს ატ