PHP

PHP 7 Programming Blueprints

PHP 7 Programming Blueprints

PHP, WEB
PHP 7 Programming Blueprints წელი: 2016ავტორი: Jose Palala, Martin Helmichგამომცემლობა: Packt PublishingISBN: 9781785889714ენა: ინგლისურიფორმატი: PDFგვერდები: 320აღწერა: When it comes to modern web development, performance is everything. The latest version of PHP has been improvised and updated to make it easier to build for performance, improved engine execution, better memory usage, and a new and extended set of tools. If you’re a web developer, what’s not to love? This guide will show you how to make full use of PHP 7 with a range of practical projects that will not only teach you the principles, but also show you how to put them into practice. It will push and extend your skills, helping you to become a more confident and fluent PHP developer.You’ll find out how to build a
Laravel: Up and Running

Laravel: Up and Running

წელი: 2017 ავტორი: Matt Stauffer გამომცემლობა: O'Reilly ISBN: 978-1-4919-3608-5 ენა:ინგლისური ფორმატი: PDF გევრდები: 454 აღწერა: What sets Laravel apart from other PHP web frameworks? Speed and simplicity, for starters. This rapid application development framework and its vast ecosystem of tools let you quickly build new sites and applications with clean, readable code. With this practical guide, Matt Stauffer—a leading teacher and developer in the Laravel community—provides the definitive introduction to one of today’s most popular web frameworks. The book’s high-level overview and concrete examples will help experienced PHP web developers get started with Laravel right away. By the time you reach the last page, you should feel comfortable writing an entire application in Lar
რთულ ობიექტებთან მუშაობა

რთულ ობიექტებთან მუშაობა

ამ განყოფილებაში ვნახავთ თუ როგორ შეიძლება LINQ მოთხოვნის გამოყენება რთული ობიექტების მიმართ. მაგალითისთვის შევქმნათ სტუდენტის კლასი. // // პროგრამით ხდება LINQ მოთხოვნის გამოყენებით დემონსტრირება // რთული ობიექტების მიმართ class Studenti1 { public string gvari; public int asaki; public double tanxa; public int kursi; public string fakulteti; public Studenti1(string par1, int par2, double par3, int par4, string par5) { gvari = par1; asaki = par2; tanxa = par3; kursi = par4; fakulteti = par5; } } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { Studenti1[] obj = new Studenti1[10]; obj[0] = new Studenti1("სამხარაძე", 21, 1200.50, 4, "ინფორმატიკის"); obj[1] = new Studenti1("კაპანაძე", 20, 1250.50, 4, "ენერგეტიკის"); obj[2] = new Studenti1("კირვალიძე", 18, 1300.50,
PHP-ის ინსტალაცია

PHP-ის ინსტალაცია

PHP, WEB
PHP-ის ინსტალაცია შეიძლება სხვადასხვა ხერხით. შეგვიძლია დავაყენოთ კომპონენტები ცალ-ცალკე ან გამოვიყენოთ უკვე არსებული ნაკრებები, მაგალითად Denwer ან EasyPHP. ასეთ ნაკრებებში კომპონენტებს უკვე გააჩნიათ საწყისი პარამეტრები და მზად არიან საიტების შესაქმნელად. მაგრამ ადრე თუ გვიან საჭირო ხდება ცალკეული კომპონენტების კონფიგურაციის შეცვლა ან ახალი მოდულების ჩართვა. ამიტომ, ჩვენ კომპონენტებს დავაყენებთ ცალ-ცალკე. ოპერაციულ სისტემად გამოვიყენებთ Windows-ს. რას ნიშნავს PHP-ს ინსტალაცია? პირველ რიგში საჭიროა PHP-ს ინტერპრეტატორი. გარდა ამისა საჭიროა ვებსერვერი, მაგალითად Apache, რომლის მეშვეობითაც შევძლებთ შექმნილ საიტზე მიმართვას. ვინაიდან ჩვენ გამოვიყენებთ მონაცემთა ბაზებს, ასევე საჭიროა რომელიმე მონაცემთა ბაზის პროგრამა. ავირჩიოთ MySQL, რომელიც ყველაზე უფრო ხშირად გამოიყენება PHP-სთან ერთად. PH
პროგრამირების ენა PHP-ს ზოგადი მიმოხილვა

პროგრამირების ენა PHP-ს ზოგადი მიმოხილვა

PHP, WEB
დღეისათვის PHP წარმოადგენს ვებპროგრამირების ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ ენას. ინტერნეტში საიტების და ვებსერვისების დიდი ნაწილი შექმნილილა PHP-ს მეშვეობით. ზოგიერთი შეფასებით PHP გამოიყენება საიტების 80%-ში, რომელთა შორისაა facebook.com, vk.com, baidu.com და სხვა. ასეთი პოპულარულობა არაა გასაკვირი.ენის სიმარტივე საშუალებას იძლევა სწრაფად და ადვილად შევქმნათ ნებისმიერი სირთულის საიტები და პორტალები. PHP შეიქმნა 1994 წლს დანიელი პროგრამისტის რასმუს ლერდორფის მიერ და თავიდან წარმოადგენდა სკრიპტების კრებულს პროგრამირების სხვა ენაზე - Perl-ზე. მოგვიანებით მოხდა ამ სკრიპტების გადაწერა პროგრამირების ენა C-ის ინტერპრეტატორზე. შექმნის დღიდან PHP (სახელწოდება მიღებულია Hypertext Preprocessor-ის შემოკლებით) წარმოადგენს ვებსაიტების შექმნის ინსტრუმენტების მოხერხებულ ნაკრებს. რა უპირატესობები აქვს PHP-
Learning PHP, MySQL, and JavaScript

Learning PHP, MySQL, and JavaScript

ISBN: 978-0-596-15713-5 წელი:2009 The combination of PHP and MySQL is the most convenient approach to dynamic, database-driven web design, holding its own in the face of challenges from integrated frameworks—such as Ruby on Rails—that are harder to learn. Due to its open source roots (unlike the competing Microsoft .NET framework), it is free to implement and is therefore an extremely popular option for web development. Any would-be developer on a Unix/Linux or even a Windows/Apache platform will need to master these technologies. At the same time, the JavaScript is important, as it provides the hidden communication with the web server to create seamless interfaces. აუდიტორია This book is for people who wish to learn how to create effective and dynamic websites. This may include web
Learning PHP, MySQL & JavaScript With jQuery, CSS & HTML5

Learning PHP, MySQL & JavaScript With jQuery, CSS & HTML5

Build interactive, data-driven websites with the potent combination of open-source technologies and web standards, even if you have only basic HTML knowledge. With this popular hands-on guide, you’ll tackle dynamic web programming with the help of today’s core technologies: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, CSS, and HTML5. Explore each technology separately, learn how to use them together, and pick up valuable web programming practices along the way. At the end of the book, you’ll put everything together to build a fully functional social networking site, using XAMPP or any development stack you choose.  
ობიექტზე ორიენტირებული  დაპროგრამების საფუძვლები

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების საფუძვლები

MySQL, PHP, WEB
ბოლო დროს ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების (Object-Oriented Programming - OOP) იდეა, პროგრამის დაწერის კარდინალურად ახალი იდეოლოგია, სულ უფრო დიდ მოწონებით სარგებლობს პროგრამისტებს შორის. ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამები უფრო მარტივი და მობილურია, მათი მოდიფიცირება და თანხლება ბევრად მარტივია, ვიდრე ჩვეულებრივი, ტრადიციული პროგრამების. ამის გარდა, თვითონ ობიექტზე ორიენტირებულის იდეის კომპეტენტურად გამოყენების შემთხვევაში, შექმნილი პროგრამები ბევრად უფრო დაცულია შეცდომებისაგან. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება შეიქმნა იმ პროცედურული დაპროგრამების იდეოლოგიის განვითარების შედეგად, სადაც მონაცემები და მათი დასამუშავებელი ქვეპროგრამები (პროცედურები, ფუნქციები) ფორმალურად ერთმანეთთან კავშირში არ არიან.  დაპროგრამების პირველი ენა, რომელშიც ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამების პრინციპ
GD – გამოსახულებასთან მუშაობა

GD – გამოსახულებასთან მუშაობა

MySQL, PHP, WEB
GD - გამოსახულებასთან მუშაობა PHP-ს შესაძლებლობები HTML-კოდის შექმნით არ შემოისაზღვრება. PHP სხვადასხვა ფორმატის, მათ შორის gif, png, jpg, wbmp და xpm, გამოსახულების შექმნისა და მანიპულირებისათვისაც შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ამის გარდა, PHP შეუძლია გამოსახულება პირდაპირ ბრაუზერში გამოიტანოს. გამოსახულებასთან სამუშაოდ მომხმარებელს PHP ესაჭიროება GD გრაფიკულ ბიბლიოთეკასთან ერთად. იმის მიხედვით, თუ გამოსახულების რომელ ფორმატთან მუშაობს მომხმარებელი, GD და PHP შეიძლება სხვა ბიბლიოთეკებზეც იყოს დამოკიდებული. JPEG, GIF, PNG, SWF, TIFF და JPEG2000 ფორმატის გამოსახულების ზომების მისაღებად PHP-ის სტანდარტული ფუნქცია არსებობს. JPEG და TIFF გამოსახულებების სათაურებში შენახულ ინფორმაციასთან მუშაობა შესაძლებელია EXIF მოდელით. ამგვარად, ციფრული ფოტოაპარატებით გენერირებული მეტამონაცემების წაკითხვ
PHP-ის განვითარების ისტორია

PHP-ის განვითარების ისტორია

Keywords, MySQL, PHP
PHP-მ ბოლო წლების განმავლობაში განვითარების დიდი გზა გაიარა და web-დაპროგრამების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ენა გახდა. PHP-ის საფუძველს წარმოადგენს ძველი პროდუქტი, რომელსაც PHP/FI (Personal Home Page / Forms Interpreter - პერსონალური მთავარი გვერდი / ფორმების ინტერპრეტატორი) ერქვა,. PHP/FI 1995 წელს რასმუს ლერდორფმა შექმნა, რომელიც მისი რეზიუმეს მონახულების სტატისტიკის წარმოებისათვის Perlსკრიპტების ნაკრებს წარმოადგენს. Web-ის განვითარება ის-ის იყო იწყებოდა და ამ ამოცანის გადაწყვეტის არავითარი სპეციალური საშუალებები არ არსებობდა, რამაც ავტორის მიმართ მრავალი შეკითხვა წარმოშვა. ლერდორფმა თავისი ინსტრუმენტების უფასოდ დარიგება დაიწყო. მათ „Personal Homepages Tools“ (PHP) – „პერსონალური მთავარი გვერდის ინსტრუმენტებს“ უწოდებდნენ. მალე მეტი ფუნქციურობა გახდა საჭირო და მან C ენაზე უფრო სრულყოფ
PHP-ის შესაძლებლობანი

PHP-ის შესაძლებლობანი

Keywords, MySQL, PHP
PHP-ს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა გააჩნია. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ PHP-ის სერვერის მხარეს მომუშავე სკრიპტების გამოყენებაზეა ფოკუსირებული. ამგვარად, PHP-ს შეუძლია შეასრულოს ყველაფერი, რასაც CGI-ის ნებისმიერი სხვა პროგრამა ასრულებს. მაგალითად, შეუძლია მონაცემთა ფორმების დამუშავება, დინამიკური გვერდების გენერირება, გადააგზავნოს და მიიღოს cookies. მაგრამ, გარდა ამისა PHP-ს კიდევ მრავალი სხვა ამოცანის შესრულებაც შეუძლია. PHP-ის გამოყენების სამი ძირითადი სფერო არსებობს: სერვერის მხარეს შესასრულებელი სკრიპტების შექმნა. PHP ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით ფართოდ გამოიყენება. იმისათვის, რომ PHP-სკრიპტების შესრულების შედეგების ნახვა შევძლოთ, საჭიროა მომუშავე web-სერვერი და კომპიუტერზე დაყენებული PHP. ბრძანების სტრიქონში შესასრულებლად სკრიპტების შექმნა. შეგიძლიათ შექმნათ PHP-სკრიპტები,