SQL Server 2014 Serial number

sql server

 


SQL Server 2014 დახმარებით შეგიძლიათ შექმნათ კრიტიკული აპლიკაციები და დიდი მოცულობის მონაცემთა მქონე გადაწყვეტილებები. ეს არის მაღალი წარმადობის მქონე ტექნოლოგია   მონაცემთა   ბაზებთან   სამუშაოდ და ბიზნეს ანალიტიკის შესაქმნელად.

 

SQL Server 2014 Developer Edition

Serial number: 82YJF-9RP6B-YQV9M-VXQFR-YJBGX

SQL Server 2014 Enterprise Edition Serial number:

27HMJ-GH7P9-X2TTB-WPHQC-RG79R

SQL Server 2014 Standard Edition

Serial number: P7FRV-Y6X6Y-Y8C6Q-TB4QR-DMTTK

SQL Server 2014 Enterprise Core Edition

Serial number: TJYBJ-8YGH6-QK2JJ-M9DFB-D7M9D

SQL Server 2014 Business Intelligence

Serial number: GJPF4-7PTW4-BB9JH-BVP6M-WFTMJ

SQL Server 2014 Web Edition

Serial number: J9MBB-R8PMP-R8WTW-8JJRD-C6GGW