ჭდე: „იწონის“

რამდენ გიგაბაიტს „იწონის“ ადამიანი?

რამდენი ინფორმაცია ინახება ადამიანში? როგორც სამეცნიერო-საგანმანათლებლო არხი Veritasium-ი ამტკიცებს, ადამიანის სრული გენეტიკური ინფორმაცია მხოლოდ 1,5 გიგაბაიტ მეხსიერებას იკავებს. ადამიანის ორგანიზმი 40 ტრილიონი უჯრედისაგან შედგება. ყოველი უჯრედი 1,5 გიგაბაიტ ჩვენს გენეტიკური კოდის შეიცავს. ასე, რომ ერთი ადამიანი დაახლოებით 60 სექსტიბაიტ (1 სექსტიბაიტი = 1024 ეკსაბაიტი= 1 180 591 620 717 411 303 424 ბაიტი) ინფორმაციას შეიცავს. ეს მონაცემთა უზარმაზარი მოცულობაა. Veritasium-ის სიტყვებით, 2020 წლისთვის მთელ მსოფლიოში შენახული ინფორმაციის მოცულობა 40 სექსტიბაიტს მიაღწევს. ახლა შეგვიძლია გავაცნობიეროთ, რამდენად დიდი ინფორმაცია არის თავმოყრილი ადამიანში. მაგრამ არის ერთი ნიუანსი! მთელი გენეტიკური ინფორმაციის 99,9 პროცენტს ჩვენ დედამიწის სხვა ბინადრებთან ერთად ვინაწილებთ. ის, რაც ჩვენს უნიკალურ