ჭდე: კოდი

BIOS-სის ხმოვანი სიგნალები

BIOS-სის ხმოვანი სიგნალები

1. ხმოვანი სიგნალის არ არის: შეიძლება პრობლემა ქონდეს კვების ბლოკს, არ იყოს მისი კვების "შნურები" კარგად შეერთებული სხვა კომპონენტებთან. უნდა გავსინჯოთ: 1. ჩართულია თუ არა ჩამრთველ/გამომრთველი ღილაკი კვების ბლოკზე 2.მიერთებულია თუ არა სადენით კვების ბლოკი დედა პლატაზე 3. არის თუ არა სწორად მიერთებული POWER ღილაკის სადენები დედა დაფაზე, (პოლარობასაც მნიშვბელობა აქვს) 4. სწორად არის მიერთებულია თუ არა სისტემური დინამიკი (პიშალკა) 2. უწყვეტი სიგნალი (გაბმულად წივის): სავარაუდოა რომ პრობლემები აქვს კვების ბლოკს, ან დიდი შანსია პრობლემები ქონდეს ერთ-ერთ მიერთებულ მოწყობილობას, მაგ. მყარ დისკს. სცადეთ ყველაფრის გამოერთება დედაპლატიდან გარდა პროცესორის, ქულერისა და კვების ბლოკისა, და შემდეგ ჩართეთ კომპი! (სავარაუდოდ შეიძლება კვების ბლოკს სიმძლავრეები არ ყოფნიდეს) 3. ერთი მოკლე სიგნალი:
JavaScript-ის კოდის შესრულება

JavaScript-ის კოდის შესრულება

JAVASCRIPT, WEB
როცა ბრაუზერი იღებს ვებგვერდს html-ისა და JavaScript-ის კოდებით, ის ახდენს მის ინტერპრეტაციას. ინტერპრეტაციის შედეგი სხვადასხვა ელემენტების სახით - ღილაკები, შეყვანის ველები, ბლოკები, გამოისახება ბრაუზერში. ვებგვერდის ინტერპრეტაცია ხდება თანმიმდევრობით ზემოდან ქვემოთ. როცა ბრაუზერი ხედავს JavaScript-ის კოდს, მოქმედებას იწყებს JavaScript-ის ინტერპრეტატორი. სანამ ის არ დაასრულებს მოქმედებას, ვებგვერდის შემდგომი ინტერპრეტაცია ჩერდება. ვნახოთ შემდეგი მაგალითი: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <title>JavaScript</title> <script> alert("სექცია head"); </script> </head> <body> <h2>პირველი სათაური</h2> <script> alert("პირველი სათაური"); </script> <h2>მეორე სათაური</h2> <script