ჭდე: console.log

ბრაუზერის კონსოლი. console.log და document.write

ბრაუზერის კონსოლი. console.log და document.write

JAVASCRIPT, WEB
ჯავასკრიპტთან მუშაობისას შეუცვლელ ინსტრუმენტს წარმოადგენს ბრაუზერის კონსოლი, რომელიც გვეხმარება პროგრამის დახვეწის პროცესში. თანამედროვე ბრაუზერების უმეტესობას გააჩნია ასეთი კონსოლი. მაგალითად, Google Chrome-ში უნდა გავხსნათ More tools=>Developer tools და გახსნილ ჩანართში ავირჩიოთ Console: კონსოლში შეგვიძლია პირდაპირ შევიყვანოთ ჯავასკრიპტის კოდი და Enter კლავიშზე დაჭერით კოდი შესრულდება. მაგალითად, ჩავწეროთ კონსოლში შემდეგი კოდი: alert("გამარჯობა, სამყაროვ"); Enter-ზე დაჭერის შემდეგ ჯავასკრიპტის კოდი შესრულდება და გამოვა შეტყობინება: ბრაუზერის კონსოლში სხვადასხვა ინფორმაციის გამოსატანად გამოიყენება ფუნქცია console.log(). მაგალითად: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8" /> <title>JavaScript</title> </head> <body>