სწვალა

ბრაუზერის კონსოლი. console.log და document.write

ჯავასკრიპტთან მუშაობისას შეუცვლელ ინსტრუმენტს წარმოადგენს ბრაუზერის კონსოლი, რომელიც გვეხმარება პროგრამის დახვეწის პროცესში. თანამედროვე ბრაუზერების უმეტესობას გააჩნია ასეთი კონსოლი. მაგალითად, Google Chrome-ში უნდა გავხსნათ More tools=>Developer tools და გახსნილ ჩანართში ავირჩიოთ Console: კონსოლში შეგვიძლია პირდაპირ შევიყვანოთ ჯავასკრიპტის კოდი და Enter კლავიშზე დაჭერით კოდი შესრულდება. მაგალითად, ჩავწეროთ კონსოლში შემდეგი კოდი: alert(“გამარჯობა, სამყაროვ”); Enter-ზე დაჭერის შემდეგ ჯავასკრიპტის კოდი შესრულდება და გამოვა შეტყობინება: ბრაუზერის კონსოლში სხვადასხვა ინფორმაციის გამოსატანად გამოიყენება ფუნქცია console.log(). მაგალითად: <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset=”utf-8″ /> <title>JavaScript</title> </head> <body> <h2>პირველი პროგრამა JavaScript-ზე</h2> <script> var a = 5 + 8; console.log(“ოპერაციის შედეგი:”); console.log(a); </script> </body> </html> ჯავასკრიპტის კოდში საკვანძო სიტყვის var მეშვეობით…

გაგრძელება ბრაუზერის კონსოლი. console.log და document.write