ჭდე: for

Mastering Kali Linux for Web Penetration Testing

Mastering Kali Linux for Web Penetration Testing

McPhee M. - Mastering Kali Linux for Web Penetration Testing - 2017 წელი: 2017ავტორი: McPhee M.გამომცემლობა: Packt PublishingISBN: 9781784395070ენა: ინგლისურიფორმატი: PDFგვერდები: 338 აღწერა   You will start by delving into some common web application architectures in use, both in private and public cloud instances. You will also learn about the most common frameworks for testing, such as OWASP OGT version 4, and how to use them to guide your efforts. In the next section, you will be introduced to web pentesting with core tools and you will also see how to make web applications more secure through rigorous penetration tests using advanced features in open source tools. The book will then show you how to better hone your web pentesting skills in safe environments that can ensure low-risk ex
Professional JavaScript® for Web Developers

Professional JavaScript® for Web Developers

WHO THIS BOOK IS FOR This book is aimed at three groups of readers: Experienced developers familiar with object-oriented programming who are looking to learn JavaScript as it relates to traditional OO languages such as Java and C++. Web application developers attempting to enhance the usability of their web sites and web applications. Novice JavaScript developers aiming to better understand the language. In addition, familiarity with the following related technologies is a strong indicator that this book is for you: Java PHP ASP.NET HTML CSS XML This JavaScript book is not aimed at beginners lacking a basic computer science background or those looking to add some simple user interactions to web sites. These readers should instead refer to Wrox’s Beginning JavaScript, 4th Edition
For ციკლი

For ციკლი

ამოცანა 1 მოყვანილია For ციკლის მარტივი მაგალითი. სადაც მისი მთვლელი (i) იღებს მნიშვნელობებს 0 - დან 10 - მდე და თითოეული გამოდის (იწერება) კონსოლში. static void Main(string[] args) { for (int i = 0; i < 10; i=i+1) { Console.WriteLine(i); } Console.Read(); } ამოცანა 2 ამ მაგალითში For ციკლით გამოდის 1 - დან 100 - მდე 5 - ის ჯერადი ყველა რიცხვი გარდა 35, 65, 85. for (int n = 5; n < 100; n = n + 5) { if (n == 35 || n == 65 || n == 85) { continue; } else { Console.WriteLine(n); } } ამოცანა 3 ამ მაგალითში For ციკლით გამოდის 2 - დან 20 - მდე ყველა ლუწი რიცხვი. for (int k = 2; k <= 20; k++) { Console.WriteLine(k); } Console.Read(); ამოცანა 4 ამ მაგალითში For ციკლით ხდება მხოლოდ 48-ის და 72 - ის მნიშვნელობის გამოტანა, თუმცა ციკლი დატრიალდება