ჭდე: HTML5

HTML 5 მულტიმედია

HTML 5 მულტიმედია

HTML5/CSS3, Keywords, WEB
თანამედროვე კომპიუტერულ ტექნოლოგიურ ხანაში მულტიმედიის სხვადასხვა  ფორმატი არსებობს, საერთოდ მულტიმედია არის ინფორმაციის გადაცემა, იქნება ეს ვიდეო, აუდიო, სურათი თუ ანიმაცია, ყველა ფორმატი, რომელიც გარკვეული ინფორმაციის მატერებელი არის,  მულტიმტედია. WEB ტექნოლოგიებში იგი გვხდება სხვადასხვა ტიპით და ფორმატით, თავდაპირველად   ინტერნეტში  ბრაუზერებს ჰქონდა ინფორმაციის მხარდაჭერა მხოლოდ  ტექსტურ რეჟიმში,  შემდეგ  მოხდა  დამატება სურთის, ხმის და ა.შ. მულტიმედიის ფორმატში (ვიდეო და აუდიო) შედის ისეთი ფორმატები, როგორებიცაა: სურათის   ფორმატი:  jpg, png  და gif ვიდეო   ფორმატები: .swf, .wav, .mp3, .mp4, .mpg, .wmv, და .avi.   HTML 5  სტანდარტებში ახალი ფორმატები არის დამატებული   MP4, WebM, და  Ogg,  ამ სამ ფორმატის მხარდაჭერა ყველა თანამედროვე ბრაუზერს აქვს მაგალითი MP4 ხშირად გვხდება ინ
Learning PHP, MySQL & JavaScript With jQuery, CSS & HTML5

Learning PHP, MySQL & JavaScript With jQuery, CSS & HTML5

Build interactive, data-driven websites with the potent combination of open-source technologies and web standards, even if you have only basic HTML knowledge. With this popular hands-on guide, you’ll tackle dynamic web programming with the help of today’s core technologies: PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, CSS, and HTML5. Explore each technology separately, learn how to use them together, and pick up valuable web programming practices along the way. At the end of the book, you’ll put everything together to build a fully functional social networking site, using XAMPP or any development stack you choose.
Learning HTML5 Game Programming

Learning HTML5 Game Programming

ISBN-13: 978-0-321-76736-3 ISBN-10: 0-321-76736-5 This book is intended for application developers who use or would like to learn how to use HTML5 and associated web technologies to create interactive games. It assumes knowledge of some programming languages and some basic math skills. გადმოწერა