ჭდე: Visual studio 2017

Visual Studio 2019 Serial Key

Visual Studio 2019 Serial Key

Visual Studio Enterprise 2019 Serial Key: BF8Y8-GN2QH-T84XB-QVY3B-RC4DF Visual Studio Professional 2019 Serial Key: NYWVH-HT4XC-R2WYW-9Y3CM-X4V3Y ---------------- Visual Studio Enterprise 2017 Serial Key: NJVYC-BMHX2-G77MM-4XJMR-6Q8QF Visual Studio Professional 2017 Serial Key: KBJFW-NXHK6-W4WJM-CRMQB-G3CDH
Beginning C# 7 Programming with Visual Studio 2017

Beginning C# 7 Programming with Visual Studio 2017

ენა: 2018 ავტორი: Perkins B., Hammer J.V., Reid J.D. გამომცემლობა: Wrox ISBN: 978-1-119-45872-2 ენა: ინგლისური ფორმატი: PDF გვერდები: 913 აღწერა: Easily get started programming using the ultra-versatile C# 7 and Visual Studio 2017 Beginning C# 7 Programming with Visual Studio 2017 is the beginner’s ultimate guide to the world’s most popular programming language. Whether you’re new to programming entirely, or just new to C#, there has never been a better time to get started. The new C# 7 and Visual Studio 2017 updates feature a number of new tools and features that streamline the workflow, simplify the code, and make it easier than ever to build high-quality apps. This book walks you through everything you need to know, starting from the very basics, to have you programming in