ჭდე: Web

ვებ-ინფრასტრუქტურის აგებულება

ვებ-ინფრასტრუქტურის აგებულება

   თანამედროვე ელექტრონულ ინფორმაციულ პროცესებში ვებ-ტექნოლოგიის როლი განუხრელად იზრდება. მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში რამდენიმე მეცნიერის (ვანევარ ბუში, ტედ ნელსონი, დაგლას ენგელბარტი) მიერ ჰიპერტექსტური ინფორმაციული მოდელის შექმნამ, ხოლო 1990 წელს CERN-ში ტიმ ბერნერს-ლის მიერ World Wide Web (WWW)-ტექნოლოგიის დამუშავებამ უდიდესი ციფრული ინფორმაციული სივრცის - მსოფლიო აბლაბუდის შექმნას ჩაუყარა საფუძველი. დღეს როგორც გლობალური, ასევე ლოკალური (კორპორაციული) ინფორმაციული სისტემების დიდი ნაწილი ვებ-ტექნოლოგიის საფუძველზე იქმნება, ხოლო ძველი, დესკტოპ-აპლიკაციების ახალი ვერსიებიც, როგორც წესი, იმავე მიმართულებით ვითარდებიან.     მე-20 საუკუნის 90-იანი წლების მსოფლიო აბლაბუდა ინფორმაციული კონტენტის მხოლოდ გამოყენებას (ვებ-გვერდის წაკითხვა, ფაილების და პროგრამების ჩამოტვირთვა და ა.შ.) ითვალისწინ
Mastering Kali Linux for Web Penetration Testing

Mastering Kali Linux for Web Penetration Testing

McPhee M. - Mastering Kali Linux for Web Penetration Testing - 2017 წელი: 2017 ავტორი: McPhee M. გამომცემლობა: Packt Publishing ISBN: 9781784395070 ენა: ინგლისური ფორმატი: PDF გვერდები: 338 აღწერა   You will start by delving into some common web application architectures in use, both in private and public cloud instances. You will also learn about the most common frameworks for testing, such as OWASP OGT version 4, and how to use them to guide your efforts. In the next section, you will be introduced to web pentesting with core tools and you will also see how to make web applications more secure through rigorous penetration tests using advanced features in open source tools. The book will then show you how to better hone your web pentesting skills in safe environments that can